Legea accesului la servicii de internet

Legea accesului la servicii de internet

În conformitate cu prevederile art. 5 alin (1) și (3) din Legea nr. 175/2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 567/10.06.2022, ANCOM publică anual, pe pagina proprie de internet, lista zonelor în care, la data de referință indicată, nu există acces la cel puțin un serviciu funcțional de internet în bandă largă (100 Mbps) la punct fix.

Pe baza prelucrării celor mai recente informații deținute, ANCOM publică, anual, lista zonelor din cadrul unităților administrativ teritoriale din România în care nu există, la data de referință indicată, accesul utilizatorilor finali - persoane fizice la cel puțin un serviciu funcțional de internet în bandă largă la punct fix, definit conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Lege.

 

Pentru ca ANCOM să poată elabora - conform obligației legale - această listă a zonelor fără acces la serviciile menționate, adică o listă mult mai exactă și mai amănunțită decât cea prevăzută la art. 5 alin (3) din Lege, sunt necesare informații corespunzătoare la nivel de numere administrative.

Astfel, beneficiind de prevederile art. 5 alin (4) care menționează că „Autoritățile administrației publice locale au obligația de a transmite ANCOM, la solicitarea acesteia, cel mai recent disponibilă nomenclatură stradală corespunzătoare localităților din aria de competență teritorială”, solicităm, și pe această cale, tuturor autorităților administrației publice locale să transmită ANCOM următoarele:

  1. cea mai recentă și disponibilă nomenclatură stradală, care va fi alcătuită din următoarele nomenclatoare: nomenclator adrese administrative care să conțină localizarea geospațială a adreselor administrative (cu coordonate geografice), nomenclator denumire drumuri care să conțină reprezentarea geospațială a tramei stradale (stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc.) la nivel de localitate și nomenclator imobil care să conțină localizarea geospațială (cu coordonate geografice) a imobilelor;
  2. delimitările zonelor administrate la nivel de numere administrative, în care nu există acces la servicii funcționale de internet;
  3. orice discordanță sesizată între situația prezentată în lista publicată (ultima versiune) și situația constatată în teren.

 

Informațiile solicitate conform cu prevederile art. 5 alin (4) vor fi transmise prin mijloace electronice (email, transfer etc. sau pe orice suport fizic durabil) în formate care permit lucrul cu date georeferențiate: .kml (Keyhole Markup Language), .shp (ArcGIS), .dwg (AutoCAD), .csv (doar pentru informații de tip punct). Sistemul de coordonate utilizat trebuie să fie WGS84 sau Stereo70.

Transmiterea pe suport fizic se va face către ANCOM, sediul central sau către oficiul județean al ANCOM din județul în care este situată comuna Dvs. Datele de contact ale sediilor ANCOM sunt disponibile aici.

 

Invităm toate părțile interesate, care constată discordanțe între cea mai recentă listă publicată și situația din teren, să ne contacteze pe adresa de e-mail: networks@ancom.ro.

 

Descarcă liste:

.

Listă 2023
 
Listă 2022