Printeaza Pagina

Legea accesului la servicii de internet

În conformitate cu art. 5 alin (3) din Legea nr. 175/2022 privind asigurarea accesului persoanelor fizice la servicii de internet în bandă largă, la punct fix, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 567/10.06.2022, „[...]ANCOM publică lista localităților în care, potrivit informațiilor pe care le are la dispoziție, utilizatorii finali persoane fizice nu au acces la un serviciu de internet în bandă largă la punct fix și comunică această informație autorităților administrației publice locale în a căror arie de competență teritorială se află localitățile incluse în listă”.

 

Pe baza prelucrării celor mai recente informații deținute, ANCOM publică, în cadrul fișierului Excel menționat anterior, o listă ce conține următoarea clasificare a localităților din România, în funcţie de disponibilitatea accesului utilizatorilor finali - persoane fizice la un serviciu de internet în bandă largă la punct fix:

 1. Localități „0” - localități fără rețele de acces la internet la punct fix.
 2. Localități „2-30” – localități având rețele capabile de viteze de download cuprinse între 2 și 30 Mb/s (rețele de BANDĂ LARGĂ DE BAZĂ).
 3. Localități „30-100” – localități având rețele capabile de viteze de download cuprinse între 30 și 100 Mb/s (rețele de BANDĂ LARGĂ RAPIDE).
 4. Localități „peste 100” – localități având rețele capabile de viteze de download mai mari de 100 Mb/s (rețele de BANDĂ LARGĂ ULTRARAPIDE).

Cu privire la datele avute la dispoziție, utilizate în constituirea acestei liste, menționăm următoarele:

 • nu au fost luate în considerare reţelele de acces ce deservesc în exclusivitate utilizatori persoane juridice;
 • au fost luate în considerare atât rețelele de acces la punct fix pe fibră optică și cupru cât și cele la punct fix prin tehnologii radio;
 • referința de timp este la nivelul lunii martie 2021 cu actualizări pe anumite arii la nivelul lunilor iulie și august 2021;
 • vitezele de descărcare (download) menționate în tabel sunt corespunzătoare tehnologiilor utilizate ori au fost declarate de către furnizori ca fiind viteze de descărcare în regim de ofertă comercială de tip „best effort”, ceea ce înseamnă că în funcție de încărcarea rețelei, adică de numărul de abonați care utilizează simultan rețeaua, aceste viteze pot înregistra valori diminuate;
 • acoperirea diverselor localități cu rețele nu a fost verificată de ANCOM pe teren, ci se bazează pe raportările și observațiile primite de la operatori, precum și ca urmare a consultării publice realizate de ANCOM în perioada 23 februarie-22 martie 2021.

În conformitate cu art. 5 alin (1) al aceleiași Legi nr.175/2022, ANCOM urmează să publice „anual, pe pagina proprie de internet, lista zonelor în care, la data de referință indicată, nu există acces la serviciile prevăzute la art. 1 alin (1)”, adică la servicii funcționale de internet în bandă largă, servicii ale căror caracteristici tehnice se definesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, în termen de 6 luni (decembrie 2022).

 

Pentru ca ANCOM să poată elabora - conform obligației legale - această listă a zonelor fără acces la servicii funcționale de internet, adică o listă mult mai exactă și mai amănunțită decât cea prevăzută la art. 5 alin (3) din Lege, sunt necesare informații corespunzătoare la nivel de numere administrative.

 

Astfel, beneficiind de prevederile art. 5 alin (4) care menționează că „Autoritățile administrației publice locale au obligația de a transmite ANCOM, la solicitarea acesteia, cel mai recent disponibilă nomenclatură stradală corespunzătoare localităților din aria de competență teritorială”, solicităm, și pe această cale, tuturor autorităților administrației publice locale să transmită ANCOM următoarele:

 1. cea mai recentă și disponibilă nomenclatură stradală, care va fi alcătuită din următoarele nomenclatoare: nomenclator adrese administrative care să conțină localizarea geospațială a adreselor administrative (cu coordonate geografice), nomenclator denumire drumuri care să conțină reprezentarea geospațială a tramei stradale (stradă, bulevard, cale, chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță etc.) la nivel de localitate și nomenclator imobil care să conțină localizarea geospațială (cu coordonate geografice) a imobilelor;
 2. delimitările zonelor administrate la nivel de numere administrative, în care nu există acces la servicii funcționale de internet;
 3. orice discordanță sesizată între situația prezentată în lista publicată (ultima versiune) și situația constatată în teren.

Detalii pentru completarea și transmiterea informațiilor

Informațiile solicitate vor fi transmise prin mijloace electronice (email, transfer etc. sau pe orice suport fizic durabil) în formate care permit lucrul cu date georeferențiate: .kml (Keyhole Markup Language), .shp (ArcGIS), .dwg (AutoCAD), .csv (doar pentru informații de tip punct). Sistemul de coordonate utilizat trebuie să fie WGS84 sau Stereo70.

 

Transmiterea pe suport fizic se va face către ANCOM, sediul central sau către oficiul județean al ANCOM din județul în care este situată comuna Dvs. Datele de contact ale sediilor ANCOM sunt disponibile aici.

 

Pentru sesizarea discordanțelor posibile menționate anterior, detalii suplimentare, precum și orice alte lămuriri, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: acoperire-internet175@ancom.ro.