ANCOM

Material informativ privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice

Legea nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice stabilește o serie de măsuri menite să simplifice și să faciliteze dezvoltarea de rețele de comunicații electronice, precum și amplasarea de elemente de infrastructură care să susțină dezvoltarea acestor rețele.

 

Capitolul III din Legea nr. 198/2022 prevede Dispoziţii speciale privind realizarea și autorizarea executării lucrărilor de construcţii privind infrastructura fizică necesară susţinerii reţelelor de comunicaţii electronice şi elementelor reţelelor de comunicaţii electronice.

 

Pentru a veni în sprijinul autorităților publice centrale și locale, ANCOM a realizat un material informativ care sintetizează dispozițiile Legii privind autorizarea lucrărilor de construcții din domeniul comunicațiilor electronice.

 

Una dintre schimbările importante pe care le aduce Legea nr. 198/2022 în domeniu este împărțirea lucrărilor de construcții în următoarele categorii: micro-lucrări, lucrări de mică amploare, lucrări standard și lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire sau desființare.

 

Pentru mai multe detalii, Materialul informativ privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice poate fi consultat mai jos.