ANCOM

EaPeReg – Grupul Reglementatorilor de comunicații electronice din cadrul Parteneriatului Estic

   

Cadrul general

Grupul reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din cadrul Parteneriatului Estic (EaPeReg), instituit la data de 11 septembrie 2012 în Republica Moldova, este o platformă independentă proiectată să reunească autoritățile de reglementare în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Crearea acestuia a fost susținută de către Comisia Europeană, reglementatorii estici parteneri și reglementatorii țărilor membre UE. Această organizație este concepută drept un instrument de consolidare a relațiilor de cooperare, schimb de informații și experiență între reglementatori.

 

De la înființare și până în prezent, activitatea EaPeReg s-a diversificat și s-au creat mecanismele necesare pentru continuarea și aprofundarea cooperării. Astfel, EaPeReg organizează reuniuni plenare, seminare tehnice și grupuri de lucru, care dezbat teme importante pentru reglementatorii parteneri.

 

Activitatea Grupului este coordonată de un Președinte, ales pe o perioadă de un an, din rândul reglementatorilor din Parteneriatul Estic, secondat de un Vicepreședinte, ales pentru aceeași perioadă, în mod tradițional, din rândul autorităților de reglementare din statele membre ale Uniunii Europene.

 

Cooperarea dintre EaPeReg și autoritățile de reglementare europene comportă mai multe dimensiuni. Există o puternică implicare, în activitatea platformei, a autorităților de reglementare din state precum Lituania, Letonia, Suedia, Republica Federală Germania, Portugalia, Polonia și România.

 

EaPeReg a semnat, în 2014, un Memorandum cu Grupul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (BEREC), care are în vedere intensificarea cooperării între cele două entități. Acordul a fost prelungit, în data de 2 octombrie 2019, în cadrul întâlnirii la nivel înalt BEREC-EMERG-EaPeReg-REGULATEL, organizată în Creta, Republica Elenă.

 

În 11 mai 2020, între EaPeReg și Uniunea Internațională a Comunicațiilor - UIT a fost semnat Memorandumul de înțelegere prin care s-a instituit un cadru de cooperare, la nivel înalt,  în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și de a crea condiții pentru dezvoltarea acestei cooperări prin:

 

  • schimbul de rapoarte, linii directoare, cele mai bune practici de reglementare și studii de caz pe teme relevante;
  • participarea la întâlniri relevante, inclusiv la simpozionul global pentru autoritățile de reglementare, foruri de reglementare regională, dialoguri economice regionale, grupuri de studiu și grupuri de proiect ale UIT, ateliere tematice și reuniuni ale grupurilor de lucru de experți;
  • întreprinderea acțiunilor comune, cum ar fi întâlnirile tematice, atelierele de consolidare a cunoștințelor.

ANCOM a sprijinit, în mod constant, încă de la înființare, activitatea EaPeReg. Reprezentanții ANCOM participă la activitățile celor trei grupuri de lucru ale EaPeReg:  

  • grupul de lucru responsabil de aspecte legate de spectrul radio (SEWG);
  • grupul de lucru responsabil de aspecte legate de roaming (REWG);
  • grupul de lucru responsabil de aspecte legate de independența instituțiilor de reglementare (IRB EWG) – prezidat de ANCOM.

De asemenea, ANCOM a participat și a împărtășit experiența sa la reuniuni plenare și seminare tehnice privind serviciul universal, organizarea unei autorități de reglementare independente, managementul spectrului, organizarea licitațiilor privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, protecția consumatorului sau aplicarea sancțiunilor în cazul nerespectării legislației secundare din domeniul comunicațiilor electronice.

 

ANCOM a exercitat, în anul 2017, funcția de Vicepreședinte al Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din cadrul Parteneriatului, ca urmare a deciziei luate cu ocazia reuniunii plenare a acestui organism, organizată la București, în data de 22 noiembrie 2016.