ANCOM

Registratura online

Pentru prevenirea raspândirii coronavirus (COVID-19), ANCOM a limitat interacțiunile desfășurate la nivelul activității de registratură prin punerea la dispoziție a unui formular online de depunere a documentelor în atenția Autorității. Astfel, vă rugăm să utilizați instrumentele online puse la dispoziție pentru transmiterea tuturor informațiilor către Autoritate.

Formular registratura online


Persoana fizica
Persoana juridica

(textul introdus nu trebuie sa depaseasca 1000 de caractere)

Pe suport electronic, prin email
Pe suport hartie, prin posta
Prin fax

Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucreaza datele dumneavoastra personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679. Scopul prelucrarii îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale privind aplicarea politicii nationale în domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, inclusiv prin reglementarea pietei si reglementarea tehnica în aceste domenii, respectând dispozițiile legale, normele și procedurile interne existente în acest sens. În situația în care ANCOM va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, veți fi informat despre acest lucru înainte de inițierea prelucrarii, primind toate detaliile necesare. Datele pot fi dezvaluite de ANCOM unor terți doar în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul 2016/679/UE printr-o cerere scrisa, semnata și datata, trimisa pe adresa autoritații. Toate informațiile necesare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt disponibile aici.

 

Confirmați ca ați luat cunoștința de informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și cele referitoare la drepturile conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.

 

de acord

ANCOM va pune la dispoziție și urmatoarele mijloace pentru transmiterea solicitarilor de informații de interes public, a petițiilor precum și a sesizarilor de interferențe prejudiciabile/cererilor de protecție radioelectrica:
 
  • E-mail: sesizare@ancom.ro
  • Formularul online de pe InfoCentru ANCOM - infocentru.ancom.ro la secțiunea CONTACT
  • Fax: 0372 845 404
  • Sesizari de interferențe prejudiciabile/ Formulare cereri de protecție radioelectrica, accesibile aici
  • Adresa poștala: str. Delea Noua nr.2, Sector 3, București, 030925