Printeaza Pagina

ANCOM a primit certificare ISO 9001:2015

ANCOM a primit certificatul de conformitate a sistemului său de management al calităţii cu cerinţele standardului internaţional ISO 9001:2015.

Acest lucru sporeşte încrederea că  ANCOM îşi cunoaşte misiunea, este preocupată şi acţionează pentru îmbunătăţirea continuă a rezultatelor şi creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor tuturor părţilor interesate de activitatea acesteia.

Politica în domeniul calității

20.10.2020
 

ANCOM şi-a asumat misiunea de a proteja interesele utilizatorilor serviciilor de comunicații din România, prin promovarea concurenței și inovației, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate ale statului, încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri de comunicații şi promovarea conectivității ultra-rapide. 

 

Prin ceea ce facem, urmărim ca toţi locuitorii României să se bucure de servicii de comunicaţii de calitate, sigure și la preţuri corecte, iar operatorii să se dezvolte prin inovaţie, în timp ce oamenii Autorităţii sunt priviţi cu încredere şi respect pentru că sunt profesionişti, responsabili şi integri.

 

Pentru aceasta, fiecare angajat, indiferent de poziția ierarhică pe care se situează, trebuie să cunoască și să contribuie la  realizarea obiectivelor specifice, să conștientizeze importanța riscurilor/oportunităților referitoare la propria activitate și să se preocupe constant de creșterea calității muncii sale, astfel încât performanța globală a instituției să se îmbunătățească continuu.

 

Politica referitoare la calitate şi metodele de management aferente sunt armonizate constant cu strategia  de dezvoltare a ANCOM către statutul de organizaţie excelentă.

 

Voi urmări personal menținerea și dezvoltarea sistemului de management al calității  în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 și voi asigura disponibilitatea resurselor necesare îmbunătățirii continue a eficacității acestuia.