Servicii digitale

Utilizatori

Obiectivul principal al Regulamentului privind serviciile digitale este de a asigura buna funcționare a pieței unice, scop ce nu poate fi realizat fără menținerea unui mediu online sigur și creșterea abilității utilizatorilor de a își proteja drepturile fundamentale în mediul online.

Există multe modalități de a petrece timp și de a găsi informații online, fie că interacționezi cu prietenii, navighezi pe rețelele sociale sau faci cumpărături online.

Dincolo de beneficiile evidente, activitățile online te expun și unor riscuri. Mulți utilizatori au întâmpinat probleme cu aceste servicii, fie că  au cumpărat produse contrafăcute, s-au simțit manipulați atunci când li se recomandau agresiv anumite produse sau conținutul lor era blocat pe rețelele sociale fără nicio explicație.

 

Cum îți protejează drepturile noile reglementări?

Regulamentul privind serviciile digitale introduce o serie de reguli care te ajută să îți aperi drepturile fundamentale: libertatea de gândire, libertatea de exprimare, libertatea de informare fără manipulare și libertatea de opinie.

Astfel, noile măsuri urmează să asigure:

 • transparență în ceea ce privește datele furnizorului de servicii intermediare pentru a îl putea identifica și contacta (fie că acesta doar transmite sau găzduiește un anumit tip de conținut);
 • publicarea termenilor și condițiilor de utilizare a serviciilor și redactarea lor într-un limbaj clar, ușor de înțeles;
 • o mai mare claritate privind deciziile și ordinele de eliminare a conținutului ilegal;
 • armonizarea ordinelor emise de autoritățile relevante în vederea eliminării conținutului ilegal online;
 • publicarea unor rapoarte periodice despre modul în care este utilizată moderarea automată a conținutului și rata de eroare a acesteia;
 • eliminarea elementelor de design manipulator („dark patterns”);
 • interzicerea publicității direcționate folosind date sensibile sau datele minorilor;
 • verificarea și publicarea datelor comercianților înscriși în cadrul „piețelor online”; 
 • acces la servicii dedicate de soluționare a reclamațiilor, care nu se pot baza doar pe instrumente automate, asigurând mijloace de contact rapide și directe;
 • dreptul la o soluționare extrajudiciară a litigiilor, prin intermediul unor organisme certificate.

 

Cui i se aplică?

Regulamentul privind serviciile digitale se aplică tuturor furnizorilor de servicii intermediare și platformelor online din UE.

Exemple de furnizori de servicii intermediare: piețele online, rețelele sociale, platformele de partajare a conținutului, magazinele de aplicații și platformele online de călătorie și cazare.

Întreprinderile mici și microîntreprinderile sunt scutite de unele reguli care ar putea fi mai împovărătoare pentru ele.

O parte dintre măsuri se aplică doar platformelor și motoarelor de căutare foarte mari (cu peste 45 de milioane de utilizatori activi la nivelul Uniunii Europene).

 

Cine verifică respectarea obligațiilor?

Urmărirea implementării noilor obligații de către platformele și motoarele de căutare foarte mari va fi realizată, în principal, de către Comisia Europeană. Detalii privind furnizorii desemnați până în prezent și principalele activități ale Comisiei găsești aici.

În cazul celorlalți furnizori, care nu sunt platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari, în fiecare stat membru a fost/urmează a fi desemnat unul sau mai multe organisme competente să asigure implementarea Regulamentului privind serviciile digitale, dintre care unul să fie și coordonatorul acestor activități (coordonator al serviciilor digitale).

Din punct de vedere teritorial, competența de urmărire a respectării Regulamentului pentru serviciile digitale revine coordonatorului din statul membru în care se află locul principal de stabilire al furnizorului unui serviciu intermediar ori în care își are reședința sau este stabilit reprezentantul legal al furnizorului respectiv.

 

Ce poți reclama coordonatorului serviciilor digitale?

Coordonatorii serviciilor digitale primesc plângeri privind posibilele încălcări ale Regulamentului pentru serviciile digitale de către un furnizor de servicii intermediare. În România, coordonatorul serviciilor digitale este ANCOM.

Atunci când furnizorul reclamat își are locul principal de stabilire/reședința în alt stat din Uniunea Europeană sau dacă reprezentantul legal al acestuia este stabilit în alt stat din UE, coordonatorul serviciilor digitale trebuie să colaboreze cu coordonatorul din statul respectiv pentru redirecționarea plângerilor primite și, dacă este cazul, să le soluționeze prin investigații comune.

Observații

O parte dintre măsurile impuse prin noile reglementări sunt obligații de diligență, adică furnizorii trebuie să se ocupe de problemele semnalate și să ia măsuri pentru atingerea scopului definit de acestea, privind un mediu online mai sigur, dar furnizorii nu au obligații punctuale. În acest caz, autoritățile desemnate cu urmărirea activității furnizorilor vor lua măsuri atunci când va fi detectată o defecțiune sistemică și nu în cazul unor plângeri privind încălcări individuale.

Furnizorii nu sunt direct responsabili de conținutul disponibil, chiar dacă este ilegal. Responsabilitatea furnizorilor poate fi pusă în discuție doar după ce li s-a semnalat existența acestui tip de conținut sau li s-a solicitat eliminarea acestuia și nu au luat măsuri.

Ceea ce constituie conținut ilegal este definit în alte legi fie la nivel UE, fie la nivel național – de exemplu, produse contrafăcute, materiale conținând abuzuri sexuale asupra copiilor sau discursuri de incitare la ură.

 

Tot ce este ilegal în mediul offline este ilegal și în mediul online.

 

Cum raportez conținutul ilegal pe platformele online?

Regulamentul privind serviciile digitale impune platformelor să aibă mecanisme de semnalizare ușor de utilizat pentru conținutul ilegal. Platformele ar trebui să prelucreze rapoartele de conținut ilegal în timp util, oferind informații atât utilizatorului care semnalează conținutul ilegal, cât și utilizatorului care a publicat conținutul cu privire la decizia lor și orice acțiune ulterioară.

De aceea, încurajăm folosirea formularelor de sesizări ale acestora pentru obținerea unei rezolvări rapide a situației.

Lista celor mai utilizate platforme și accesul rapid la formularele acestora de sesizări:

 • YouTube – Reporting and enforcement, click aici
 • TikTok- Report a problem, please click aici
 • Snapchat – Report a Safety Concern, click aici; Submit a safety concern request aici
 • WhatsApp – Blocking and reporting contacts, click aici
 • Instagram – How to report things, click aici
 • Facebook – Report content, click aici
 • Facebook Messenger – Reporting conversations, click aici
 • LinkedIn – Report harassment or a safety concern, click aici
 • Viber – How to report inappropriate content, click aici
 • Pinterest – Report something on Pinterest, click aici