Servicii digitale

Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

Organismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor sunt organisme independente care dispun de mijloacele și cunoștințele necesare pentru a evalua chestiunile legate de unul sau mai multe domenii specifice ale conținutului ilegal sau în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării condițiilor generale de utilizare ale uneia sau mai multor tipuri de platforme online.

În principiu, organismul de soluționare extrajudiciară a litigiilor intervine la solicitarea unui destinatar al serviciului al unei platforme online care este nemulțumit de hotărârile luate de furnizor cu privire la:

  • vizibilitatea conținutului său, posibilitatea de a genera bani din acel conținut sau contul său a fost restricționat deoarece platforma online a stabilit că respectivul conținut este ilegal sau încalcă una dintre politicile sale;
  • raportarea unui conținut în vederea eliminării pe motiv că ar încălca legislația sau politicile furnizorului;
  • respingerea sau suspendarea de pe o piață online a unui comerciant pentru că nu a trecut de confirmarea identității.

Regulamentul DSA stabilește condițiile pentru certificarea organismelor de soluționare extrajudiciară a litigiilor. ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale (DSC) certifică aceste organisme, în baza unei proceduri și se asigură că îndeplinesc următoarele condiții:

  • sunt imparțiali și independenți, inclusiv din punct de vedere financiar, de furnizorii de platforme online și de destinatarii serviciului furnizat de furnizorii de platformele online, inclusiv de persoanele fizice sau entitățile care au transmis notificări;
  • dispun de cunoștințele de specialitate necesare în ceea ce privește chestiunile apărute în unul sau mai multe domenii specifice ale conținutului ilegal sau în ceea ce privește aplicarea și asigurarea respectării condițiilor generale de utilizare ale uneia sau mai multor tipuri de platforme online, permițând organismelor să contribuie în mod eficace la soluționarea unui litigiu;
  • membrii acestora sunt remunerați într-o manieră care nu are legătură cu rezultatul procedurii;
  • procesul de soluționare extrajudiciară a litigiilor pe care îl asigură este ușor accesibil prin intermediul tehnologiei comunicațiilor electronice și oferă posibilitatea de a iniția soluționarea litigiilor și de a transmite online documentele justificative necesare;
  • au capacitatea de a soluționa litigiul într-un mod rapid, eficace și eficient din punctul de vedere al costurilor și în cel puțin una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii;
  • procesul de soluționare extrajudiciară a litigiilor pe care îl asigură se derulează în conformitate cu norme de procedură clare și echitabile, ușor accesibile publicului și care sunt conforme cu dreptul aplicabil.