Servicii digitale

Servicii digitale

La nivelul Uniunii Europene a fost adoptat în octombrie 2022, Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul DSA).

Prevederile Regulamentului DSA se aplică tuturor furnizorilor de servicii intermediare începând cu 17 februarie 2024. De la sfârșitul lunii august 2023, aceste norme s-au aplicat doar furnizorilor de servicii intermediare cu peste 45 de milioane de utilizatori în UE (10% din populația Uniunii), desemnați platforme online foarte mari (VLOP) sau motoare de căutare online foarte mari (VLOSE).  În baza prevederilor Regulamentului DSA și în temeiul Legii nr. 50/2024, autoritățile relevante (instituțiile sau autoritățile publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate) pot acționa împotriva unui anumit element sau a mai multor elemente de conţinut ilegal. Principiile și viziunea din cadrul actului legislativ european privesc încălcările sistemice din partea furnizorilor de servicii intermediare, inclusiv cele ale platformelor online foarte mari sau ale motoarelor de căutare foarte mari (entități care intră sub sfera de reglementare și supraveghere a Comisiei Europene).

Regulamentul DSA este un act legislativ european direct aplicabil Statelor Membre UE care vizează furnizorii de servicii intermediare, inclusiv platformele online, cum ar fi magazinele online (marketplace), rețelele sociale, platformele de partajare de conținut, magazinele de aplicații și platformele online de călătorie și cazare. Principalul său obiectiv este să prevină activitățile ilegale și dăunătoare din mediul online.

Obligațiile prevăzute în acest regulament vor contribui la protecția utilizatorilor și a drepturilor fundamentale ale acestora. De asemenea, actul normativ creează obligații de transparență și responsabilitate pentru platformele online și un cadru juridic unic cu o structură de supraveghere consolidată în întreaga UE. În plus, destinatarii serviciului se pot adresa furnizorilor de servicii intermediare pentru semnalarea acelor aspecte ce încalcă prevederile Regulamentului DSA.

Regulamentul DSA va fi implementat prin intermediul unei arhitecturi de supraveghere pan-europeană. Comisia Europeană este autoritatea competentă pentru monitorizarea platformelor și motoarelor de căutare desemnate drept foarte mari (cu peste 45 de milioane de utilizatori activi la nivelul UE) și va colabora strâns, în acest scop, cu autoritățile din statele membre desemnate drept Coordonatori pentru serviciile digitale (DSC). Coordonatorii vor fi responsabili pentru monitorizarea furnizorilor de servicii intermediare (inclusiv a platformelor online și a motoarelor de căutare mai mici) stabiliți în statele respective.

În România, coordonatorul serviciilor digitale este ANCOM, desemnat prin Legea nr. 50/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr.232 din 19 martie 2024.

În calitate de coordonator al serviciilor digitale, ANCOM este autoritatea responsabilă de toate aspectele legate de supravegherea și de asigurarea respectării Regulamentului DSA. De asemenea, ANCOM elaborează legislația secundară, în vederea adoptării unor aspecte procedurale necesare pentru norma primară națională și este punct de contact unic în ceea ce privește raportarea unor date și/sau informații către Comisia Europeană și/sau către coordonatorii serviciilor digitale din celelalte state membre, cu privire la aplicarea Regulamentului DSA.

ANCOM, în calitate de DSC, este membru al Comitetului European pentru servicii digitale, un organism consultativ independent format din coordonatorii pentru serviciile digitale din statele membre UE, care – printre altele - va sprijini efectuarea investigațiilor comune, va emite avize și recomandări și va promova elaborarea și punerea în aplicare a orientărilor privitoare la subiectele abordate de Regulament.

Această secțiune cuprinde informații detaliate despre serviciile intermediare, furnizorii de servicii intermediare (FSI) și obligațiile acestora, autoritățile relevante, notificatorii de încredere și alte informații necesare pentru înțelegerea mecanismului de aplicare a Regulamentului DSA.