Servicii digitale

Furnizorii de servicii intermediare

Tipurile de servicii intermediare acoperite de Regulament sunt:

Servicii de simplă transmitere (mère conduit): servicii care constau în transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului sau în furnizarea accesului la o rețea de comunicații.

Sunt incluse aici categoriile generice de servicii, precum internet exchange points, punctele de acces fără fir, rețelele virtuale private, serviciile și resolverele DNS, registrele de nume de domenii de prim nivel, registratoarele pentru domenii, autoritățile de certificare care eliberează certificate digitale, telefonie VoIP și alte servicii de comunicații interpersonale.

Servicii de „stocare în cache” (caching): servicii care constau în transmiterea într-o rețea de comunicații a informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului, implicând stocarea automată, intermediară și temporară a informațiilor transmise, singurul scop al efectuării stocării fiind acela de a face mai eficientă transmiterea mai departe a informațiilor către alți destinatari, la cererea acestora.

Vizează serviciile privind furnizarea de rețele de distribuție de conținut, de proxy-uri invers sau de proxy-uri de adaptare a conținutului.

Servicii de găzduire (hosting): servicii care constau în stocarea informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului, la cererea acestuia.

Vizează categoriile de servicii precum „cloud computing”, găzduirea de pagini web, serviciile de referențiere cu plată sau serviciile care permit partajarea de informații și de conținut online, inclusiv stocarea și partajarea de fișiere.

Obligațiile furnizorilor de servicii intermediare (FSI)

OBLIGAȚIILE GENERALE PENTRU FSI

conform Regulamentului DSA

ATRIBUȚII COORDONATOR SERVICII DIGITALE

(DSC)

 • desemnează un punct unic de contact cu Comisia și Comitetul european pentru servicii digitale în vederea aplicării Regulamentului DSA (art.11);
 • verifică publicarea informațiilor, ușurința accesibilității și actualizarea lor;
 • primește notificarea datelor de contact ale reprezentantului legal.
 • desemnează un punct unic de contact care să permită destinatarului serviciului să comunice direct și rapid cu aceștia, prin mijloace electronice și într-un mod ușor de utilizat (art.12);
 • desemnează reprezentantul legal, dacă e cazul (art.13);
 • includ, în condițiile generale de utilizare, informații cu privire la orice restricții pe care le impun în legătură cu utilizarea serviciului lor în ceea ce privește informațiile furnizate de destinatarii serviciului: politicile, procedurile, măsurile și instrumentele utilizate în scopul moderării conținutului, procesul decizional algoritmic și verificarea de către o persoană, precum și cu privire la regulamentul de procedură al sistemului intern de soluționare a plângerilor (art.14);
 • verifică punerea la dispoziția destinatarilor a condițiilor generale;
 • verifică conținutul condițiilor generale/limbajul.
 • pun la dispoziția publicului, cel puțin o dată pe an, rapoarte clare și ușor de înțeles cu privire la orice moderare a conținutului pe care au efectuat-o în perioada relevantă (art.15).
 • verifică publicarea raportului.

 

OBLIGAȚIILE SUPLIMENTARE PENTRU FSI

DE GĂZDUIRE ȘI PLATFORME ONLINE

conform Regulamentului DSA

 

 • instituie mecanisme care să permită oricărei persoane fizice sau entități să notifice conținutul ilegal (art.16);
 • verifică instituirea mecanismelor de notificare a conținutului ilegal și modul de prelucrare a notificărilor;
 • verifică existența și evaluează conținutul expunerii de motive.
 • furnizează oricărui destinatar afectat al serviciului o expunere de motive clară și specifică pentru restricțiile impuse (art.17);
 • notifică suspiciunile privind infracțiunile care implică o amenințare la adresa vieții sau siguranței unei/unor persoane (art.18).

OBLIGAȚIILE SUPLIMENTARE PENTRU FURNIZORII DE PLATFORME ONLINE

conform Regulamentului DSA

 

 • verifică existenta și modul de funcționare ale sistemului de soluționare a plângerilor;
 • verifică emiterea prealabilă a unui avertisment;
 • evaluează modul în care a decis cu privire la suspendare și la circumstanțele relevante;
 • verifică, în condițiile generale de utilizare, existența și conținutul politicii de utilizare abuzivă.
 • suspendă, în anumite condiții, furnizarea serviciilor către destinatarii care furnizează frecvent conținut care este în mod vădit ilegal (art.23);
 • suspendă, în anumite condiții, prelucrarea notificărilor și a plângerilor reclamanților care transmit frecvent notificări sau plângeri vădit nefondate (art.23);
 • obligații suplimentare de raportare litigii în baza art. 21 și suspendări în baza art.23 (art.24 alin.(1));
 • verifică conținutul raportului;
 • poate solicita numărul mediu lunar de destinatari activi.

 

 • publică numărul mediu lunar de destinatari activi (art.24 alin.(2));
 • transmit, la cerere, către DSC sau Comisia Europeană, numărul mediu lunar de destinatari activi (art.24 alin.(3));
 • a nu manipula destinatarii serviciilor și a nu denatura sau afecta semnificativ capacitatea destinatarilor de a lua decizii libere și în cunoștință de cauză (art.25);
 • verifică modul în care sunt proiectate interfețele online.
 • se asigură că destinatarii dispun de informații individualizate pentru a înțelege când și în numele cui este prezentată comunicarea cu caracter publicitar, pun la dispoziție destinatarilor posibilitatea de a declara conținutul publicitar și se asigură că alți destinatari ai serviciului pot identifica conținutul publicitar (art.26);
 • verifică modul în care sunt proiectate interfețele online pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor.
 • condițiile de utilizare trebuie să includă parametrii utilizați de sistemele de recomandare și opțiunile de modificare ale acestora (art.27).
 • verifică condițiile de utilizare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor;
 • verifică dacă FSI pun la dispoziția destinatarului serviciului o funcție care îi permite să selecteze și să modifice în orice moment opțiunea preferată.
 • iau măsuri pentru asigurarea unui nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate a minorilor și le este interzisă utilizarea datelor personale ale minorilor pentru crearea de profiluri în scopul transmiterii de comunicări cu caracter publicitar (art.28).
 • verifică modul în care sunt proiectate interfețele online pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor.

OBLIGAȚIILE PENTRU PLATFORMELE CARE PERMIT ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR LA DISTANȚĂ

conform Regulamentului DSA

 

 • să obțină anumite informații de la comercianți, să depună toate eforturile pentru a asigura fiabilitatea informațiilor, iar dacă informațiile sunt incomplete sau incorecte au obligația de a suspenda sau bloca accesul pe platforma online (art.30);
 • verifică respectarea obligațiilor;
 • verifică modul în care sunt proiectate interfețele online pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor.

 

 • să proiecteze interfața online astfel încât să permită comercianților să își respecte obligațiile (art.31);
 • să informeze consumatorii care au achiziționat produsul sau serviciul ilegal în momentul în care iau la cunoștință acest lucru (art.32).
 • verifică respectarea obligațiilor