Servicii digitale

Autorități relevante

Autoritățile relevante sunt instituțiile sau autoritățile publice ce dețin atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate, ori autoritățile judiciare în cadrul acțiunilor, activităților ori procedurilor desfășurate de acestea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care pot dispune, prin ordin, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern aplicabil care este conform cu dreptul Uniunii, ca furnizorii de servicii intermediare:

  • să acționeze împotriva unuia sau mai multor elemente de conținut ilegal;
  • să furnizeze anumite informații cu privire la unul sau mai mulți destinatari individuali ai serviciului;
  • să restabilească conținutul în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern aplicabil, în cazul în care conținutul eliminat respectă condițiile generale de utilizare ale furnizorului de servicii intermediare, dar a fost considerat în mod eronat ca fiind ilegal de către respectivul furnizor și a fost eliminat.