ANCOM

UPU – Uniunea Poștală Universală

  

Cadrul general

Uniunea Poștală Universală (UPU) este o organizaţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu sediul la Berna (Elveţia), fiind principalul forum de cooperare între structurile şi persoanele interesate din sectorul poştal,  cu scopul de a asigura o reţea internaţională de produse şi servicii moderne şi de a dezvolta comunicarea socială, culturală şi comercială prin operarea eficientă a serviciilor poştale.
Această organizaţie interguvernamentală are rol consultativ, de mediere şi de asistenţă tehnică în funcţie de solicitări şi necesităţi; stabileşte normele privind schimbul internaţional de trimiteri poştale şi face recomandări referitoare la dezvoltarea sistemului de corespondenţă la nivel mondial şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor poştale oferite clienţilor, la nivel mondial. UPU nu intervine în chestiuni care privesc domeniul intern al serviciilor poştale naţionale, care sunt de competenţa exclusivă a statelor membre.
UPU s-a înfiinţat în anul 1874 prin semnarea Tratatului de la Berna, România fiind unul dintre statele semnatare. În prezent, Uniunea Poştală Universală, a doua ca vechime după Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, este formată din 192 de ţări membre.
UPU îşi desfăşoară activitatea sub conducerea organului său suprem, Congresul, care reuneşte plenipotenţiari ai tuturor statelor membre. O dată la 4 ani, cele 192 de state membre UPU se întrunesc pentru a redefini strategia poştală mondială în conformitate cu nevoile utilizatorilor de servicii poştale din întreaga lume. Congresul are în principal funcţie legislativă, dar tendinţele recente au determinat delegarea puterilor de reglementare către Consiliile UPU, lăsând în sarcina Congresului chestiunile de politică şi de strategie. De asemenea, Congresul are ca atribuţii alegerea Directorului general şi a Directorului general adjunct în cadrul Biroului Internaţional, a membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Consiliului de Exploatare Poştală, precum şi stabilirea plafonului bugetar pentru anii următori.
UPU este o organizaţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu sediul la Berna (Elveţia), fiind principalul forum de cooperare între structurile şi persoanele interesate din sectorul poştal,  cu scopul de a asigura o reţea internaţională de produse şi servicii moderne şi de a dezvolta comunicarea socială, culturală şi comercială prin operarea eficientă a serviciilor poştale.
Această organizaţie interguvernamentală are rol consultativ, de mediere şi de asistenţă tehnică în funcţie de solicitări şi necesităţi; stabileşte normele privind schimbul internaţional de trimiteri poştale şi face recomandări referitoare la dezvoltarea sistemului de corespondenţă la nivel mondial şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor poştale oferite clienţilor, la nivel mondial. UPU nu intervine în chestiuni care privesc domeniul intern al serviciilor poştale naţionale, care sunt de competenţa exclusivă a statelor membre.
UPU s-a înfiinţat în anul 1874 prin semnarea Tratatului de la Berna, România fiind unul dintre statele semnatare. În prezent, Uniunea Poştală Universală, a doua ca vechime după Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, este formată din 192 de ţări membre.
Structura UPU este formată din patru organisme: Congresul, Consiliul de administrație al UPU (CA), Consiliul de Exploatare Poștală (CEP) și Biroul Internațional.
UPU îşi desfăşoară activitatea sub conducerea organului său suprem, Congresul, care reuneşte plenipotenţiari ai tuturor statelor membre. O dată la 4 ani, cele 192 de state membre UPU se întrunesc pentru a redefini strategia poştală mondială în conformitate cu nevoile utilizatorilor de servicii poştale din întreaga lume. Congresul are în principal funcţie legislativă, dar tendinţele recente au determinat delegarea puterilor de reglementare către Consiliile UPU, lăsând în sarcina Congresului chestiunile de politică şi de strategie. În cadrul Congresului se dezbat şi adoptă proiecte de rezoluţii şi propuneri de amendare a Actelor Uniunii (propuneri de amendare a Constituţiei UPU, propuneri de amendare a Regulamentului general, propuneri de amendare a Convenţiei UPU, propuneri de amendare a Aranjamentului privind serviciile de plată ale poştei, propuneri de amendare a Regulamentelor privind poşta de scrisori, coletele poştale, serviciile de plată ale poştei). De asemenea, Congresul are ca atribuţii alegerea Directorului general şi a Directorului general adjunct în cadrul Biroului Internaţional, a membrilor Consiliului de Administraţie şi ai Consiliului de Exploatare Poştală, precum şi stabilirea plafonului bugetar pentru anii următori.
Consiliul de administrație al UPU (CA) este alcătuit din 41 de țări membre și asigură continuitatea activităților UPU între Congrese. De asemenea, Consiliul aprobă propunerile Consiliului de Exploatare Poștală prin adoptatea de noi proceduri și reglementări până la următorul Congres. CA poate lua măsuri pentru rezolvarea problemelor urgente atunci când consideră că este necesar, aprobă bugetul, actualizează anual strategia și bugetul UPU și este responsabil cu promovarea și coordonarea tuturor aspectelor de asistență tehnică între țările membre.
Consiliul de Exploatare Poștală (CEP) are în componență 40 de țări membre alese în timpul Congresului și se întâlnește anual la sediul UPU din Berna. CEP este structura UPU cu rol de planificare tehnică și operațională și sprijină operatorii poștali în ceea ce privește modernizarea produselor și serviciilor poștale. CEP face recomandări statelor membre cu privire la standardele pentru procesele tehnologice și operaționale acolo unde practicile uniforme între operatorii poștali sunt necesare.
Biroul Internațional îndeplinește rolul de secretariat oferind sprijin logistic și tehnic organismelor din cadrul UPU și promovând cooperarea tehnică între statele membre UPU. Activitatea Biroului include și aplicarea tehnologiei poștale prin intermediul Centrului Tehnologiei Poștale, dezvoltarea piețelor de servicii poștale prin încurajarea unor potențiale zone de creștere precum servicii de publicitate prin poștă și servicii EMS (Express Mail Service).