Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Roam like at home (UE/SEE)

Roaming

Serviciul de roaming internaţional oferă posibilitatea de a utiliza cartela SIM sau terminalul mobil de la un furnizor de servicii de telefonie mobilă din țara de origine atunci când călătoriţi în afara ţării, în cazul în care există acorduri şi legături de interconectare între furnizorul Dvs. şi operatori din ţara în care călătoriţi. Acest lucru înseamnă că puteţi efectua şi primi apeluri, puteţi trimite sau primi SMS-uri şi MMS-uri sau puteţi utiliza servicii de internet, chiar dacă nu va aflaţi în aria de acoperire a reţelei de origine.
Serviciile de telefonie mobilă pe care le utilizaţi atunci când vă aflaţi în afara României sunt furnizate prin intermediul reţelei unui operator din ţara vizitată, care va percepe un tarif furnizorului ale cărui servicii le utilizaţi în ţara de origine. Aceste costuri înregistrate de furnizorul Dvs. se vor regăsi în tarifele cu amănuntul pe care acesta le percepe pentru serviciile pe care le-aţi utilizat.
Servicii de apeluri de voce şi mesaje scurte scrise (SMS) în roaming
Atunci când vă aflaţi în afara României şi efectuaţi/primiţi un apel sau trimiteţi/primiţi un SMS utilizând numărul Dvs. de telefon mobil, înseamnă că folosiţi servicii de roaming. Spre deosebire de utilizarea acestor servicii în România, atunci când vă aflaţi în roaming veţi fi taxat inclusiv pentru apelurile primite, însă nu şi pentru mesajele SMS primite.
De obicei, pentru serviciile furnizate în roaming, furnizorii percep tarife mai mari decât cele percepute pentru serviciile furnizate în interiorul ţării de origine.
Reglementări cu privire la tarife şi modalităţi de tarifare

 

Eurotariful pentru apeluri, SMS sau servicii de date (inclusiv acces la internet) reprezintă acele tarife cu amănuntul pentru efectuarea sau primirea unui apel în roaming reglementat, pentru trimiterea sau primirea unui mesaj SMS în roaming reglementat şi, respectiv, pentru utilizarea serviciilor de date (inclusiv internet) în roaming reglementat, care nu trebuie să depăşească anumite valori maxime reglementate de Comisia Europeana şi pe care furnizorii de servicii de telefonie mobilă sunt obligaţi să le pună la dispoziţia utilizatorilor.
Valoarea maximă a Eurotarifului pentru serviciile de apeluri şi, respectiv, a Eurotarifului pentru servicii de mesaje scrise SMS (Eurotarif SMS), precum şi perioadele de aplicare sunt reglementate prin dispoziţiile Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii Europene.  
De la 1 iulie 2015, furnizorii nu pot percepe pentru serviciile utilizate în roaming reglementat tarife mai mari de 0,19 euro/minut (fără TVA) pentru un apel efectuat, 0,05 euro/minut (fără TVA) pentru primirea unui apel și 0,06 euro (fără TVA) pentru trimiterea unui mesaj text (SMS). Pentru serviciile de date (inclusiv accesul la internet), tariful maxim este de 0,20 euro/MB (fără TVA).  

Aplicarea Eurotarifului pentru apeluri ori date sau a Eurotarifului SMS poate fi solicitată în mod gratuit, în orice moment, de către orice utilizator al serviciului de roaming dintr-un stat membru al Uniunii Europene, deci şi din România. Solicitarea aplicării Eurotarifului nu implică încheierea unui abonament suplimentar cu furnizorul sau alte costuri fixe sau recurente, iar aceste tarife pot fi combinate cu orice alte tarife cu amănuntul.

 
De asemenea, începând cu 1 iulie 2009, orice furnizor este obligat să factureze la secundă clienţii serviciului de roaming pentru apelurile primite în roaming reglementate (cărora li se aplică Eurotariful). În cazul apelurilor efectuate în roaming reglementate (cărora li se aplică Eurotariful) furnizorul poate aplica o perioada iniţiala minimă de tarifare, care să nu depăşească 30 de secunde.
Servicii de date la puncte mobile în roaming
Atunci când călătoriţi în afara României, pe lângă servicii de telefonie şi mesaje scrise scurte (SMS), puteţi utiliza şi servicii de date, precum trimiterea şi primirea de mesaje multimedia, efectuarea şi primirea de apeluri video, verificarea şi transmiterea de e-mailuri, navigarea pe internet sau conectarea la internet prin intermediul telefonului mobil conectat la laptop.
Reglementări cu privire la transparenţă şi mecanisme de garantare pentru serviciile de comunicaţii de date în roaming
 
Conform reglementarilor în vigoare, începând cu 1 iulie 2009, în cazul în care călătoriţi într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să primiţi de la furnizorul Dvs. un mesaj automat prin care să fiţi anunţat că utilizaţi serviciul de date în roaming, precum şi informaţii tarifare personalizate de bază privind tarifele aplicabile pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii de date în roaming reglementate în statul respectiv, cu excepţia cazului în care aţi anunţat furnizorul Dvs. că nu doriţi să primiţi astfel de informaţii. Aceste informaţii tarifare de bază personalizate se trimit în mod gratuit pe telefonul Dvs. mobil sau pe alt dispozitiv, de exemplu printr-un SMS, printr-un e-mail sau printr-o fereastra pop-up pe ecranul calculatorului Dvs., de fiecare dată când intraţi într-un alt stat membru decât România şi accesaţi pentru prima oară un serviciu de comunicaţii de date în roaming reglementat.
 
De asemenea, fiecare furnizor trebuie să acorde clienţilor serviciului de roaming posibilitatea de a primi informaţii privind consumul acumulat, exprimat în volum sau în moneda în care clientul este facturat pentru serviciile de comunicaţii de date în roaming reglementate.
 
Veţi avea, deci, dreptul de a fi anunţat de furnizor atunci când factura Dvs. pentru servicii în roaming atinge o anumită valoare.
 
În acest scop, începând cu data de 1 martie 2010, furnizorii trebuie să pună la dispoziţia utilizatorilor finali unul sau mai multe plafoane financiare maxime pentru perioade de utilizare specificate, cu condiţia informării acestora în avans cu privire la volumul de date corespunzător. Unul dintre aceste plafoane (plafonul financiar implicit) se situează aproape de valoarea de 50 EUR, fără a o depăşi, pentru cheltuielile de acoperit într-o lună de facturare (fără TVA).
 
Ca alternativă, furnizorul din ţara de origine poate să stabilească plafoane exprimate în volum, cu condiţia informării în prealabil a clientului cu privire la sumele corespunzătoare respectivelor volume. Unul dintre aceste plafoane (plafonul de volum implicit) corespunde unei sume care nu depăşeşte valoarea de 50 EUR pentru cheltuielile de acoperit într-o lună de facturare (fără TVA). Furnizorul din ţara de origine poate oferi alte plafoane clienţilor serviciilor sale de roaming cu limite financiare lunare maxime diferite, acestea putând fi mai ridicate sau mai scăzute.
 
Plafonul implicit se aplică tuturor clienţilor care nu au optat pentru un alt plafon.
 
 
Recomandări
Activează serviciul de roaming înainte de plecarea din ţară!
Furnizorii au mai multe oferte comerciale referitoare la serviciul de roaming, cu preţuri diferite şi există adesea oferte speciale pentru perioadele de vacanţă.
Este bine să vă întrebaţi furnizorul ce costuri presupune activarea acestui serviciu. În funcţie de frecvenţa şi durata utilizării acestui serviciu atunci când călătoriţi, analizaţi diferite oferte şi alegeţi planul tarifar care vi se potriveşte cel mai bine.
Atenţie! Dacă aveţi un serviciu de roaming activat şi vă aflaţi în ţară, dar în apropiere de graniţa, este posibil ca telefonul să vi se conecteze automat la reţeaua ţării vecine şi să vorbiţi la tarife de roaming, dacă setările telefonului permit acest lucru.
·          Selectaţi manual reţeaua
·          Solicitaţi ca activarea serviciului de roaming să se facă numai la cerere
·          Verificaţi reţeaua în care se află telefonul înainte de a utiliza aparatul
Pentru mai multe detalii despre tarifele de roaming, precum şi despre ofertele comerciale pentru serviciile de roaming ale furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile din România, consultați paginile web ale acestora.

 

 
Pagina web a Comisiei Europene dedicata serviciilor de roaming poate fi accesată la adresa: