ANCOM

Programul RO 2006/018-147.03.18

Nota de informare privind programul PHARE RO 2006/018-147.03.18

 

Proiectul PHARE RO 2006/018-147.03.18 „Îmbunatatirea capabilitatii institutionale a ANRC în domeniul reglementarii economice”, proiect de asistenta tehnica al carei beneficiar a fost ANCOM, face parte din Programul National PHARE 2006, si a fost atribuit prin licitatie catre DELOITTE CONSULTANTA SRL - Romania în asociere cu DELOITTE BUSINESS CONSULTING SA - Polonia. Valoarea totala a proiectului a fost de 1.350.000 Euro, fara TVA.

 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat maximizarea beneficiilor utilizatorilor finali prin promovarea concurentei sustenabile în furnizarea serviciilor de telefonie si acces la internet în banda larga prin intermediul retelei de acces a operatorului cu putere semnificativa. 

 

Obiectivul specific al proiectului a constat în îmbunatatirea capacitatii institutionale a ANCOM în domeniul reglementarii economice prin dezvoltarea unor sisteme informationale tehnice, economice si financiare si prin furnizarea instruirii necesare, care sa asigure autoritatii de reglementare din România capacitatea de întelegere si îmbunatatire a mediului concurential si de investitii pe toate pietele serviciilor oferite prin intermediul retelei de acces a operatorului cu putere semnificativa.

 

Activitatile proiectului din faza de implementare au fost urmatoarele:

 

Activitatea 1.

Dezvoltarea unui model de calculatie a costurilor pentru reteaua de acces a Romtelecom

Activitatea 2.

Revizuirea calculatiei costurilor prezentate de Romtelecom pentru a asigura corectitudinea si relevanta informatiilor

Activitatea 3.

Dezvoltarea unui model optimizat de calculatie a costurilor si stabilirea pe baza lui a tarifelor serviciilor oferite pe reteaua de acces a Romtelecom

Activitatea 4.

Dezvoltarea unor modele economico-financiare pentru fluxurile de trezorerie în vederea evaluarii stimulentelor de a investi si inova

Activitatea 5.

Instruirea personalului ANCOM

 

Perioada initiala de executie a proiectului a fost de 12 luni, fiind extinsa ulterior la 15 luni, respectiv decembrie 2008 – februarie 2010.

 

Ca o particularitate fata de celelalte proiecte derulate în cadrul ANCOM, acest proiect a intrat sub incidenta legislatiei românesti, respectiv a Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

Pe parcursul derularii proiectului, Consultantul a realizat 6 rapoarte de activitate corespunzatoare stadiilor parcurse în cadrul proiectului, respectiv: 1 Raport al Fazei Initiale, 4 Rapoarte Intermediare si 1 Raport Final, înaintate si aprobate de catre Beneficiar (ANCOM). Rapoartele acopera activitatile si rezultatele proiectului din perioadele respective.

 

Departamentul beneficiar al proiectului din cadrul ANCOM: Directia Reglementare Economica.

 

Pentru alte detalii legate de proiect puteti lua legatura cu Eugenia Moinescu - Manager Proiect, la 0372 845 379 sau eugenia.moinescu@ancom.org.ro