ANCOM

Echipa ANCOM

 • Eduard Lovin

  Eduard Lovin

  Vicepreşedinte

  Vicepreşedinţii ANCOM au următoarele atribuţii: participă la elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională a ANCOM, a programelor de activitate şi a programelor de cooperare, pentru îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale ANCOM; coordonează activităţile stabilite de preşedinte, în vederea atingerii obiectivelor ANCOM; asigură informarea operativă şi periodică a preşedintelui asupra desfăşurării activitătilor pe care le coordonează; avizează actele elaborate de compartimentele ANCOM în legătură cu activităţile pe care le coordonează potrivit atribuţiilor stabilite de preşedinte şi le supune aprobării acestuia; participă la elaborarea proiectelor de acte normative şi coordonează activitatea de elaborare a deciziilor cu caracter normativ sau individual din domeniul de activitate al ANCOM, potrivit atribuţiilor stabilite de preşedinte; asigură colaborarea şi reprezentarea în instituţii şi organisme internaţionale şi susţinerea politicii şi strategiei naţionale, potrivit mandatului acordat de preşedinte, în domeniul de activitate al ANCOM.
  Vicepresedinte
 • Bogdan Iana

  Iana Bogdan Cristian

  Vicepreşedinte

  Vicepreşedinţii ANCOM au următoarele atribuţii: participă la elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională a ANCOM, a programelor de activitate şi a programelor de cooperare, pentru îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale ANCOM; coordonează activităţile stabilite de preşedinte, în vederea atingerii obiectivelor ANCOM; asigură informarea operativă şi periodică a preşedintelui asupra desfăşurării activitătilor pe care le coordonează; avizează actele elaborate de compartimentele ANCOM în legătură cu activităţile pe care le coordonează potrivit atribuţiilor stabilite de preşedinte şi le supune aprobării acestuia; participă la elaborarea proiectelor de acte normative şi coordonează activitatea de elaborare a deciziilor cu caracter normativ sau individual din domeniul de activitate al ANCOM, potrivit atribuţiilor stabilite de preşedinte; asigură colaborarea şi reprezentarea în instituţii şi organisme internaţionale şi susţinerea politicii şi strategiei naţionale, potrivit mandatului acordat de preşedinte, în domeniul de activitate al ANCOM.
  Vicepresedinte

Preşedintele ANCOM are urmãtoarele atribuţii: aprobã strategiile de dezvoltare instituţionalã a ANCOM, programele de activitate şi programele de cooperare, aprobã planul anual de activitate al ANCOM, aprobã planurile de investiţii ale ANCOM, coordoneazã procesul de elaborare şi de implementare a reglementãrilor din domeniile de competenţã ale ANCOM, convoacã şi prezideazã reuniunile plenare ale Consiliului consultativ, aprobã, prin decizie internã, structura organizatoricã, statul de funcţii şi numãrul de posturi ale ANCOM, stabileşte sediile structurilor teritoriale ale ANCOM, stabileşte, prin decizie internã, atribuţiile specifice fiecãrui compartiment din cadrul ANCOM, aprobã regulamentul intern al ANCOM, coordoneazã activitatea compartimentelor ANCOM, negociazã şi semneazã pentru şi în numele ANCOM contractul colectiv de muncã, aprobã organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM, aprobã angajarea, avansarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de muncã ale personalului ANCOM, aprobã deplasãrile în ţarã şi în strãinãtate ale personalului ANCOM, orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.


Organigrama ANCOM
Organigrama - Numar total posturi
Organigrama Directia Regionala Bucuresti
Organigrama Directia Regionala Cluj
Organigrama Directia Regionala Iasi
Organigrama Directia Regionala Timis
Organigrama Directia Regionala Muntenia
Declaratii de avere
Examene promovari interne