Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
ANCOM

Echipa ANCOM

 • Eduard Lovin

  Eduard Lovin

  Vicepreşedinte

  Vicepreşedinţii ANCOM au următoarele atribuţii: participă la elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională a ANCOM, a programelor de activitate şi a programelor de cooperare, pentru îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale ANCOM; coordonează activităţile stabilite de preşedinte, în vederea atingerii obiectivelor ANCOM; asigură informarea operativă şi periodică a preşedintelui asupra desfăşurării activitătilor pe care le coordonează; avizează actele elaborate de compartimentele ANCOM în legătură cu activităţile pe care le coordonează potrivit atribuţiilor stabilite de preşedinte şi le supune aprobării acestuia; participă la elaborarea proiectelor de acte normative şi coordonează activitatea de elaborare a deciziilor cu caracter normativ sau individual din domeniul de activitate al ANCOM, potrivit atribuţiilor stabilite de preşedinte; asigură colaborarea şi reprezentarea în instituţii şi organisme internaţionale şi susţinerea politicii şi strategiei naţionale, potrivit mandatului acordat de preşedinte, în domeniul de activitate al ANCOM.
  Vicepresedinte
 • Bogdan Iana

  Iana Bogdan Cristian

  Vicepreşedinte

  Vicepreşedinţii ANCOM au următoarele atribuţii: participă la elaborarea strategiei de dezvoltare instituţională a ANCOM, a programelor de activitate şi a programelor de cooperare, pentru îndeplinirea obiectivelor fundamentale ale ANCOM; coordonează activităţile stabilite de preşedinte, în vederea atingerii obiectivelor ANCOM; asigură informarea operativă şi periodică a preşedintelui asupra desfăşurării activitătilor pe care le coordonează; avizează actele elaborate de compartimentele ANCOM în legătură cu activităţile pe care le coordonează potrivit atribuţiilor stabilite de preşedinte şi le supune aprobării acestuia; participă la elaborarea proiectelor de acte normative şi coordonează activitatea de elaborare a deciziilor cu caracter normativ sau individual din domeniul de activitate al ANCOM, potrivit atribuţiilor stabilite de preşedinte; asigură colaborarea şi reprezentarea în instituţii şi organisme internaţionale şi susţinerea politicii şi strategiei naţionale, potrivit mandatului acordat de preşedinte, în domeniul de activitate al ANCOM.
  Vicepresedinte

Presedintele ANCOM are urmãtoarele atributii: aprobã strategiile de dezvoltare institutionalã a ANCOM, programele de activitate si programele de cooperare, aprobã planul anual de activitate al ANCOM, aprobã planurile de investitii ale ANCOM, coordoneazã procesul de elaborare si de implementare a reglementãrilor din domeniile de competentã ale ANCOM, convoacã si prezideazã reuniunile plenare ale Consiliului consultativ, aprobã, prin decizie internã, structura organizatoricã, statul de functii si numãrul de posturi ale ANCOM, stabileste sediile structurilor teritoriale ale ANCOM, stabileste, prin decizie internã, atributiile specifice fiecãrui compartiment din cadrul ANCOM, aprobã regulamentul intern al ANCOM, coordoneazã activitatea compartimentelor ANCOM, negociazã si semneazã pentru si în numele ANCOM contractul colectiv de muncã, aprobã organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM, aprobã angajarea, avansarea, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de muncã ale personalului ANCOM, aprobã deplasãrile în tarã si în strãinãtate ale personalului ANCOM, orice alte atributii care îi revin potrivit legii.


Organigrama ANCOM
Organigrama - Numar total posturi
Organigrama Directia Regionala Bucuresti
Organigrama Directia Regionala Cluj
Organigrama Directia Regionala Iasi
Organigrama Directia Regionala Timis
Organigrama Directia Regionala Muntenia
Declaratii de avere
Examene promovari interne