ANCOM

Misiune & Viziune & valori

VALORILE împartașite de întreaga echipa ANCOM în activitatea sa sunt: profesionalismul, responsabilitatea, integritatea, inovarea și spiritul de echipa.
Prețuim și cautam sa ne demonstram profesionalismul în tot ceea ce facem, pentru ca ne respectam meseria, cunoștințele și partenerii.
 
Suntem responsabili în acțiunile noastre pentru ca înțelegem ca ceea ce facem va avea efecte pe perioade care se masoara în ani asupra unui numar de utilizatori care se exprima în zeci de milioane.

Suntem integri pentru ca, dincolo de stricta aplicare a legii, suntem ghidați de onestitate și corectitudine și avem o conduita supusa controlului public.

Promovam inovarea, respectiv „ideile noi care funcționeaza", pentru a raspunde mai bine provocarilor determinate de progresul tehnologic, de noi metode de lucru și de stiluri de viața și așteptari ale cetațenilor, promovam dezvoltarea și punerea în aplicare de noi idei (produse, servicii și modele) pentru a satisface nevoile și aspirațiile sociale si pentru a consolida un model de management organizațional care ar putea deveni aplicabil tuturor instituțiilor din România.

Cultivam spiritul de echipa conștienți fiind ca trecerea de la „eu” la „noi” determina creșterea performanței și aduce plusvaloare prin coeziune și prin implicarea fiecarui membru al echipei, indiferent de locul acestuia în organigrama. De asemenea, oamenii ANCOM sunt priviți cu încredere si respect pentru ca sunt profesioniști, responsabili si integri.
 
VIZIUNE
 
Prin ceea ce facem, urmarim ca locuitorii României, organizațiile publice și private sa beneficieze de servicii (de comunicații electronice și poștale) de calitate, sigure și la preturi corecte, iar furnizorii sa se dezvolte prin inovație.
 
MISIUNE
 
Misiunea ANCOM este de promovare a intereselor utilizatorilor de servicii prin: - promovarea concurentei și inovației pe piețele comunicatiilor electronice și serviciilor poștale, - administrarea pro-competitiva a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație și resurse tehnice asociate), - încurajarea investitiilor eficiente în rețele și infrastructuri, - promovarea conectivitații ultrarapide.
 
Puteti afla mai multe despre activitatea Autoritații consultând Rapoartele Anuale de activitate ale ANCOM.