Legea infrastructurii

Litigiu TV SAT 2002 S.R.L. - SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.

Reclamant:

Societatea TV SAT 2002 S.R.L.  

Pârât:

Societatea SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.  

 

Data înaintării sesizării:

19 decembrie 2017

 

Descriere:

La data de 19 decembrie 2017, reclamanta TV SAT 2002 S.R.L.  a înaintat ANCOM o sesizare împotriva SOCIETĂȚII DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A., prin intermediul căreia a solicitat ca aceasta din urmă să fie obligată:

 

1) să permită în continuare accesul la infrastructura fizică (stâlpii care susțin liniile electrice aeriene de joasă sau medie tensiune) pe care o deține în proprietate, administrare sau concesiune, în condiții obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, la tarifele în vigoare în prezent, la data formulării sesizării;

 

2) să permită accesul la infrastructura sa fizică tuturor solicitanților în aceleași condiții de preț (tarife de chirie per stâlp de susținere a liniilor electrice aeriene);

 

3) să permită accesul la infrastructura sa fizică ținând cont de tarifele orientative pe care ANCOM este în drept să le stabilească în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Soluţia ANCOM:

Decizia președintelui ANCOM nr. 1148/2020 privind soluționarea litigiului dintre societatea TV SAT 2002 S.R.L.  - SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.