Legea infrastructurii

Litigiu Orange Romania Communications S.A. - Societatea E-Distributie Muntenia S.A., Societatea E-Distributie Banat S.A. și Societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.

 

Reclamantă-pârâtă:

Orange Romania Communications S.A.  

Pârâtă-reclamantă:

SOCIETATEA E-Distribuție Muntenia S.A., SOCIETATEA E-Distribuție Banat S.A. și SOCIETATEA E-Distribuție Dobrogea S.A.

 

Data înaintării sesizării:

29 iunie 2022

 

Descriere:

La data de 29 iunie 2022, reclamanta Orange Romania Communications S.A. a înaintat Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în temeiul dispoziţiilor art. 4 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1171/2016 pentru stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, o sesizare[1], completată prin adresa înregistrată la ANCOM cu nr. SC-18678/11.07.2022[2], împotriva societăților E-Distribuție Muntenia S.A., E-Distribuție Banat S.A. și E-Distribuție Dobrogea S.A., prin intermediul căreia a solicitat Autorității să stabilească tariful de acces la infrastructura deținută de către societățile pârâte, tinând cont de principiile specifice unei metodologii obiective de calcul al tarifelor pentru accesul la infrastructura fizică.

 

La data de 6 ianuarie 2023, SOCIETATEA Orange Romania Communications S.A. a renunțat la soluționarea litigiului de către ANCOM.

 

Soluţia ANCOM:

Decizia ANCOM nr. 139/2023 privind soluționarea litigiului dintre SOCIETATEA Orange Romania Communications S.A. și societățile E-Distribuție Muntenia S.A., E-Distribuție Banat S.A. și E-Distribuție Dobrogea S.A prin care s-a luat act de renunțarea societății ORANGE Romania Communications S.A. la procedura de soluționare a litigiului în fața ANCOM.

 

 

 


[1] Adresa Orange Communications înregistrată la ANCOM cu nr. SC-17754/29.06.2022;

[2] Adresa Orange Communications transmisă prin poștă electronică la data de 11.07.2022.