Legea infrastructurii

Litigiu DIGITAL CATV - SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.

Reclamant:

Societatea DIGITAL CATV S.R.L.
 
Pârât:
Societatea SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.  
 

Data înaintarii sesizarii:
19 decembrie 2017
 

Descriere:
            La data de 19 decembrie 2017, reclamanta DIGITAL CATV S.R.L. a înaintat ANCOM o sesizare împotriva SOCIETAȚII DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A., prin intermediul careia a solicitat ca aceasta din urma sa fie obligata:
1) sa permita în continuare accesul la infrastructura fizica (stâlpii care susțin liniile electrice aeriene de joasa sau medie tensiune) pe care o deține în proprietate, administrare sau concesiune, în condiții obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, la tarifele în vigoare în prezent, la data formularii prezentei cereri;
2) sa permita accesul la infrastructura sa fizica tuturor solicitanților în aceleași condiții de preț (tarife de chirie per stâlp de susținere a liniilor electrice aeriene);
3) sa permita accesul la infrastructura sa fizica ținând cont de tarifele orientative pe care ANCOM este în drept sa le stabileasca în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii rețelelor de comunicații electronice, cu modificarile și completarile ulterioare.
 
 
Solutia ANCOM:
  Decizia președintelui ANCOM nr.387/2020 privind soluționarea litigiului dintre societatea DIGITAL CATV S.R.L. - SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.