Legea infrastructurii

Ancheta D274 Contracte privind dreptul de acces pe proprietați

 

Începând cu data de 4 ianuarie 2021, în Ancheta D274 - Contracte privind dreptul de acces pe proprietați, pot fi introduse informațiile și contractele privind dreptul de acces pe proprietațile publice sau private.

 

ANCOM pune la dispoziția furnizorilor de rețele de comunicații electronice Ancheta D274 – Contracte privind dreptul de acces pe proprietați, care va permite îndeplinirea obligațiilor stabilite prin Decizia președintelui Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 274/2018 privind stabilirea formatului și a modalitații de transmitere de catre furnizorii de rețele de comunicații electronice a unor documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietați, precum și pentru stabilirea condițiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea și completarea unor reglementari în scopul realizarii transmiterii acestor documente și informații.

 

Cerințe legale pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice

 

Furnizorii de rețele de comunicații electronice care exercita dreptul de acces pe proprietatea publica sau privata au obligația de a transmite ANCOM o copie a fiecarui contract de acces sau a fiecarei hotarâri judecatorești definitive care ține loc de contract, precum și actele subsecvente, atunci când apar modificari.

 

De asemenea, ei vor transmite și o serie de informații care rezulta din aceste documente, ca de exemplu, datele de identificare ale imobilului care face obiectul dreptului de acces, prețul sau tariful de acces perceput furnizorilor sau periodicitatea plaților. Aceste informații trebuie sa fie cunoscute pentru a asigura condiții nediscriminatorii de acces pe proprietatea publica sau privata tuturor furnizorilor de rețele de comunicații electronice.

 

Informațiile și documentele raportate în baza Deciziei președintelui ANCOM nr. 274/2018 vor fi transmise exclusiv electronic, în mod securizat, prin intermediul Anchetei D274 – Contracte privind dreptul de acces pe proprietați, disponibila la adresa https://statistica.ancom.ro/sscpds/index.faces.