ANCOM

FRATEL – Grupul reglementatorilor din țările francofone

   

Cadrul general

Reţeaua FRATEL a fost creată de către reglementatorii de telecomunicaţii, pentru a stabili şi a întări schimburile de experiență și de informații şi colaborarea dintre ţările care au ca punct comun cultura şi limba franceză.
Rolul FRATEL este de a promova schimbul de informaţii şi de a contribui, în cel mai înalt grad posibil, la eforturile de formare a unei coordonări şi cooperări tehnice între membrii săi, astfel încât să se găsească în comun răspunsuri la toate chestiunile referitoare la reglementările din sectorul telecomunicaţiilor.
Reţeaua FRATEL a fost înfiinţată la 28 octombrie 2003, dar crearea ei a fost decisă în timpul unui simpozion al reglementatorilor francezi reuniţi la Paris, în iunie 2002. Ea are în prezent 48 de membri, România fiind reprezentată de ANCOM. Pentru a-şi îndeplini obiectivele, FRATEL a elaborat o Cartă şi un Plan de acţiune. Carta oferă informaţii asupra modalităţilor de a deveni membru, iar Planul de acţiune descrie toate activităţile decise de către FRATEL. 
Membrii FRATEL se reunesc cel puţin o dată pe an, în reuniuni plenare şi seminarii. Între aceste reuniuni, nu există grupuri de lucru, iar coordonarea Reţelei este asigurată de preşedinte cu ajutorul unui comitet compus din alţi doi reglementatori, asistaţi fiind de Autoritatea de Reglementare a Telecomunicaţiilor din Franţa, care asigură secretariatul permanent al Reţelei. Între reuniuni, membrii poartă corespondenţa prin mijloace electronice.
În cadrul reţelei se întocmesc rapoarte de lucru, care prezintă bilanţul realizărilor de la ultima întâlnire cu privire la proiectele aflate pe agendă, şi planuri de acţiune.
România, prin ANCOM, este membru FRATEL încă de la lansarea activităţii acestui organism, iar cu ocazia alegerilor organizate în cadrul reuniunii plenare desfăşurate la Bucureşti, în luna octombrie 2013, instituţiei noastre i s-a încredințat preşedinţia FRATEL pentru o perioadă de un an. Conform cutumei din cadrul FRATEL, calitatea de preşedinte pe perioada 2013-2014 a atras-o pe cea de vicepreşedinte în perioada 2014-2015.

Plenara FRATEL 2019