ANCOM

EU - Uniunea Europeană

   

Cadrul general

Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică în lume, care reunește 27 de țări europene.


UE a fost creată în perioada care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice. Astfel, în 1958, a luat naștere Comunitatea Economică Europeană (CEE) care, inițial, a contribuit la intensificarea cooperării economice între șase țări: Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos. Ceea ce a început ca o uniune pur economică a evoluat treptat, CEE devenind o organizație care acționează în numeroase domenii de politică, de la schimbări climatice, protecția mediului și sănătate, la relații externe și securitate sau la justiție și migrație.  Această schimbare s-a reflectat în modificarea, în 1993, a numelui Comunității Economice Europene (CEE), care a devenit astfel Uniunea Europeană (UE). Valorile UE sunt comune tuturor statelor membre și fac parte integrantă din modul european de viață.

Structuri