Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
ANCOM

ERGP - Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale

Cadrul general

Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale (ERGP) este un organism înfiinţat în anul 2010, printr-un act normativ comunitar, cu scopul de a asigura aplicarea coerentă în Statele Membre UE a cadrului de reglementare privind serviciile poştale şi de a contribui la dezvoltarea pieţei interne a Uniunii.


Grupul este alcătuit din cele 28 de autorităţi naţionale de reglementare din Statele Membre UE. Comisia Europeană, Autoritatea de Supraveghere EFTA, statele SEE și statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană au statut de observator.


Secretariatul ERGP este asigurat de Comisia Europeană, în timp ce președintele grupului este ales din rândul membrilor. România, prin ANCOM, a deţinut preşedinţia ERGP în 2014, respectiv vicepreședinția în 2015.


ERGP îşi desfăşoară activitatea specifică în cadrul unor subgrupuri de lucru, formate din experți ai autorităților  naționale de reglementare și care tratează subiecte specifice, în funcție de obiectivele stabilite în programul anual de lucru al acestui organism. Activităţile acestor sub-grupuri s-au concretizat de-a lungul anilor într-o varietate de rapoarte care sunt disponibile pe pagina de internet a ERGP, la secțiunea Documente ERGP.

Reuniuni plenare ERGP

În data de 26 noiembrie 2021, a avut loc la Atena reuniunea plenară a Grupului reglementatorilor europeni din domeniul serviciilor poștale (ERGP), prezidată de Dr. Spyros Pantelis, Vicepreședintele autorității de reglementare din Grecia (EETT). În cadrul reuniunii au fost adoptate Programul de lucru pentru 2022, precum și o serie de rapoarte elaborate pe parcursul anului 2021 de subgrupurile de lucru ale ERGP. De asemenea, a fost ales președintele Grupului pentru 2023, în persoana domnului Petros Galides, Comisar adjunct al autorității din Cipru (OCECPR). Reuniunea plenară a fost precedată de un workshop, organizat în data de 25 noiembrie și dedicat unui prim schimb de opinii ERGP-Comisia Europeană (CE) pe marginea rapoartelor recent publicate de CE, cel privind evaluarea Directivei Serviciilor Poștale, respectiv cel privind implementarea regulamentului privind livrarea transfrontalieră de colete. Tot în cadrul workshop-ului au fost celebrați cei 10 ani de la înființarea ERGP, moment marcat prin intervenții din partea foștilor președinți ai ERGP, Cătălin Marinescu, Veselin Bozhkov, Angelo Cardani, Jack Hamande și Joao Cadete do Matos. Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă al ERGP (în limba engleză)

ReadSpeaker Download - 774k

Evenimente ERGP

Analiză ERGP in contextul COVID-19

În contextul pandemiei de coronavirus, ERGP colectează informații cu privire la impactul operațional al pandemiei asupra sectorului poștal în statele europene, precum și măsurile luate în sectorul poștal pentru a combate efectele pandemiei. Aceste informații sunt actualizate periodic și sunt disponibile, în limba engleză, pe pagina de internet a ERGP, aici