Industry

Litigiu S.C. ROMTELECOM S.A.- S.C. ADISAM TELECOM S.A.

Reclamant:

S.C. ROMTELECOM S.A.
 
Pârât:
S.C. ADISAM TELECOM S.A.
 
Data înaintării sesizării:
10 august 2011
 
Descriere:
La data de 10 august 2011, reclamanta S.C. ROMTELECOM S.A. (Romtelecom) a înaintat ANCOM o sesizare împotriva pârâtei S.C. ADISAM TELECOM S.A. (Adisam Telecom).
 
            Sesizarea a avut ca obiect constatarea încălcării obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 23 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicată, şi obligarea pârâteica, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de soluţionare a litigiului,să pună la dispoziţia Romtelecom, în calitate de furnizor de servicii de informaţii privind abonaţii, toate informaţiile relevante cu privire la abonaţii pârâtei, în condiţii echitabile, obiective, orientate către costuri şi nediscriminatorii şi fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, reclamanta a solicitat constatarea neîndeplinirii obligaţiei generale de negociere prevăzute de dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care are drept consecinţă neîncheierea unui acord de interconectare care să reglementeze deschiderea accesului către numerele aferente serviciului de informaţii privind abonaţii din reţeaua Romtelecom (118119, 118200, 118811, 118932 – serviciul de informaţii privind abonaţii în limba română şi 118300 – serviciul de informaţii privind abonaţii în limba maghiară) a apelurilor originate în reţeaua Adisam Telecom, precum şi obligarea pârâtei la negocierea unui contract care să reglementeze acest serviciu într-un termen pe care Comisia îl consideră rezonabil.
 
Soluţia ANCOM:
  

Decizia preşedintelui ANCOM nr. 569/2012 privind soluţionarea litigiului dintre S.C. ROMTELECOM S.A. - S.C. ADISAM TELECOM S.A.