Printeaza Pagina

 

Şedinţa Consiliului Consultativ din data de 22 iunie 2012
 
 
Agenda şi documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în sedinţa din data de 22 iunie 2012

Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2012/04/1 Agenda [Detalii...]
2 2012/04/2 Minuta Şedinţei CC din data de 3 mai 2012 [Detalii...]
3 2012/04/3 Proiect de decizie privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio [Detalii...]
4 2012/04/4 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio [Detalii...]
5 2012/04/5 Proiect de decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei [Detalii...]
6 2012/04/6 Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei [Detalii...]
7 2012/04/7 CAIET DE SARCINI PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECŢIE COMPETITIVE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DREPTURILOR DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO ÎN BENZILE DE 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz (variantă neoficială - format pdf) [Detalii...]
8 2012/04/8 CAIET DE SARCINI PENTRU ORGANIZAREA PROCEDURII DE SELECŢIE COMPETITIVE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DREPTURILOR DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO ÎN BENZILE DE 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz (varianta neoficială - format word) [Detalii...]
9 2012/04/9 Sinteza observaţiilor la proiectul Caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz [Detalii...]
10 2012/04/10 Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 790-862 MHz, 880-915 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz şi 2500-2690 MHz [Detalii...]
11 2012/04/11 Notă de fundamentare la Hotărârea Guvernului privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 790-862 MHz, 880-915 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz şi 2500-2690 MHz [Detalii...]
12 2012/04/12 COMENTARII LA PROPUNEREA DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI VALORILOR MINIME A TAXELOR DE LICENŢĂ PENTRU ACORDAREA DREPTURILOR DE UTILIZARE A FRECVENŢELOR RADIO ÎN BENZILE DE FRECVENŢE 790-862 MHZ, 880-915 MHZ/925-960 MHZ, 1710-1785 MHZ/1805-1880 MHZ ŞI 2500-2690 MHZ [Detalii...]