Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Cod document: 2012/04/6

Titlu document: Sinteza observaţiilor la proiectul Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 Fisier: ReadSpeaker SINTEZA_OBSERVATIILOR_TUS_MOBILI_14_06_20121339674611.pdf


<< Back