ANCOM

CEPT – Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații -

  

Cadrul general

Conferința Europeană pentru Poștă și Telecomunicații (CEPT) este o organizaţie europeană interguvernamentală cu atribuţii în domeniile telecomunicaţiilor şi serviciilor poştale, înfiinţată în anul 1959, care reuneşte atât administraţiile şi autorităţile de reglementare din domeniu. În prezent, 48 de state europene sunt membre CEPT; România a devenit membru în anul 1990.
Principalele sale atribuţii includ: stabilirea unui forum european de discuţii pe probleme suverane şi de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor şi serviciilor poştale, colaborarea în calitate de for tehnic cu Comisia Europeană, care îi încredinţează mandate, promovarea şi facilitarea relaţiilor dintre reglementatorii europeni, înaintarea către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU) şi Uniunea Poştală Universală (UPU) de rapoarte privind evoluţia în domeniu, la nivel european, în scopul de a influenţa evoluţiile la nivelul acestor organisme mondiale, prin intermediul poziţiilor comune europene (ECP), în interesul european şi al statelor membre CEPT.
ANCOM a participat activ atât la reuniunile plenare din cadrul CEPT, cât şi la reuniunile grupurilor de lucru şi ale echipelor de proiect responsabile cu problemele relevante pentru domeniul său de activitate.
Activitatea CEPT se desfășoară în cadrul a tei comitete: Comitetul pentru Comunicații Electronice (ECC), Comitetul European pentru Reglementări Poștale (CERP) şi Comitetul pentru Politicile UIT (COM-ITU. 

Structuri