Industry

Litigiu S.C. ROMTELECOM S.A. - S.C. RCS & RDS S.A.

Reclamant:

S.C. ROMTELECOM S.A.
 
Pârât:
S.C. RCS & RDS S.A
 
Data înaintării sesizării:
6 martie 2012
 
Descriere:
La data de 6 martie 2012, reclamanta S.C. ROMTELECOM S.A. (Romtelecom) a înaintat ANCOM o sesizare împotriva pârâtei S.C. RCS & RDS S.A. (RCS & RDS).
 
Reclamanta a solicitat ANCOM:
- să constate neîndeplinirea de către RCS & RDS a obligaţiei generale de negociere prevăzute de dispoziţiile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice;
- să dispună obligarea RCS & RDS la negocierea cu bună-credinţă în vederea încheierii unui acord de interconectare de tip IP peering care să reglementeze atât schimbul de trafic internet între reţelele Romtelecom şi RCS & RDS, permiţând accesul reciproc dinspre/către toate destinaţiile publice din reţeaua IP a părţilor şi a clienţilor lor, cât şi mărirea capacităţii de interconectare a reţelelor IP a părţilor (peering-ul existent), într-un termen pe care Comisia de soluţionare a litigiului îl consideră rezonabil.
 
 
Soluţia ANCOM:
  
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 91/2013 privind soluţionarea litigiului dintre S.C. Romtelecom S.A. şi S.C. RCS & RDS S.A*
* anumite pasaje din această decizie privind soluţionarea litigiului au fost considerate confidenţiale de către ANCOM şi marcate ca atare.