Industry

Litigiu ROMTELECOM S.A. - IDILIS S.R.L.

Reclamant:

ROMTELECOM S.A.
 
Pârât:
IDILIS S.R.L.
 
Data înaintării sesizării:
10 august 2011 
 
Descriere:
 
La data de 10 august 2011, reclamanta ROMTELECOM S.A. (Romtelecom) a înaintat ANCOM o sesizare împotriva pârâtei IDILIS S.R.L. (Idilis).
 
Reclamanta a solicitat ANCOM:
 
- să constate încălcarea obligaţiei prevăzute de dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicată[1], şi să dispună obligarea pârâtei ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei de soluţionare a litigiului, să pună la dispoziţia Romtelecom, în calitate de furnizor de servicii de informaţii privind abonaţii, toate informaţiile relevante cu privire la abonaţii Idilis, în condiţii echitabile, obiective, orientate către costuri şi nediscriminatorii şi fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 506/2004[2];
- să constate neîndeplinirea obligaţiei generale de negociere prevăzute de dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002[3] şi să dispună obligarea Idilis la negocierea încheierii unui contract prin intermediul căruia să se reglementeze deschiderea accesului abonaţilor pârâtei către numerele de telefon aferente serviciului de informaţii privind abonaţii din reţeaua Romtelecom.
 
Soluţia ANCOM:
  
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 224/2013 privind soluţionarea litigiului dintre ROMTELECOM S.A. şi IDILIS S.R.L.


[1] Abrogată expres prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
[2] Legeanr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare, în prezent modificată şi completată ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2012
[3] Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr.527/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în prezent abrogată expres prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice