Comunicate de presă

Cursa pentru servicii de bandă largă continuă: documentația licitației, în consultare publică

14.07.2022

ANCOM a lansat în consultare publică caietul de sarcini, proiectul de hotărâre de Guvern prin care se stabileşte taxa minimă de licenţă, decizia referitoare la tariful de utilizare a spectrului şi decizia de organizare a procedurii de selecție competitivă pentru alocarea spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz. Conform documentaţiei de licitaţie, Autoritatea propune ca operatorii câştigători să acopere cu servicii de bandă largă majoritatea zonelor urbane, autostrăzile existente, aeroporturile internaționale și căile ferate modernizate, precum și un număr de 600 de localități identificate ca neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicații mobile.

În urma analizei mai multor factori, Autoritatea a propus și preţurile de pornire în licitație, valoarea totală a acestora fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licență se stabilește prin hotărâre a Guvernului în urma consultării cu industria. Totodată, ANCOM propune și o reducere semnificativă a tarifului de utilizare a spectrului radio.

„O condiție esențială pentru ca serviciile de comunicații electronice moderne, bazate pe noile tehnologii să fie disponibile pe scară largă, la nivel național, este aceea ca operatorii să-și mărească și să-și diversifice semnificativ portofoliile de frecvențe radio deținute în prezent. Considerăm că prin reglementările și condițiile propuse de ANCOM în documentația de licitație se dorește asigurarea unui echilibru între nevoile operatorilor, interesele utilizatorilor și nevoia de valorificare a spectrului radio, o resursă limitată a statului român”, a declarat Vlad Stoica, președintele ANCOM.   

Spectrul disponibil pentru licitație şi taxele aferente

ANCOM va pune la dispoziție drepturi de utilizare cumulate de 555 MHz în cele 4 benzi de frecvențe (700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz), drepturile de utilizare intrând în vigoare din 2023 sau 2026 și având durata de valabilitate de 20 ani, cu excepţia drepturilor din banda 2600 MHz pentru care durata de valabilitate va fi de 6 ani și 3 luni, pentru alinierea cu drepturile existente în această bandă.

În ceea ce priveşte taxa de licență, valorile propuse de ANCOM au fost determinate în funcție de o serie de factori, printre care referințele naționale și europene privind valorile licențelor în fiecare bandă dintre cele supuse procedurii de selecție, proprietățile fizice ale benzilor, drepturile existente în benzile de frecvențe, precum şi durata şi condiţiile de utilizare a drepturilor ce vor fi acordate.

ANCOM propune ca taxa de licență să fie achitată eșalonat, în primii ani de valabilitate a licenţelor, suma prețurilor de pornire fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licenţă se va aproba prin hotărâre a Guvernului și se face venit la bugetul de stat.

 

Table

Description automatically generated

Procedura de licitație

Pentru alocarea spectrului, ANCOM va aplica o procedură de selecție competitivă, în linii mari similară celor organizate anterior, ce presupune ca fiecare operator interesat să depună o ofertă iniţială prin care indică numărul de blocuri pe care doreşte să le achiziţioneze în fiecare dintre benzile disponibile. Ofertele iniţiale vor arăta dacă există o cerere mai mare decât cantitatea de spectru disponibilă în anumite benzi, dacă cererea este egală cu numărul blocurilor de frecvenţe disponibile în cadrul fiecărei benzi (categorii) sau dacă cererea nu depășește cantitatea de spectru disponibil. În funcție de ofertele inițiale, se intră în runde primare, urmate, dacă va fi cazul, de o rundă primară suplimentară şi, ulterior, de o rundă de alocare.

Operatorii care își vor adjudeca drepturi în banda 700 MHz și dețin în prezent drepturi de utilizare sub 1 GHz au impuse obligații de acoperire cu servicii de comunicații mobile de bandă largă corelate cu un anumit procent din populație, până la data de 31 decembrie 2026. În cazul în care vor exista operatori nou intrați pe piața românească de servicii de comunicații electronice, termenul impus pentru îndeplinirea obligațiilor de acoperire raportate la procentul de populație este de 31 decembrie 2028. Conform proiectului de Caiet de sarcini, prin licențele care vor fi acordate în banda 700 MHz, se urmărește ca 95% din lungimea autostrăzilor şi căilor ferate modernizate să fie acoperite cu servicii de comunicații mobile de bandă largă până la 31 decembrie 2027, de către operatorii ce dețin în prezent drepturi de utilizare sub 1 GHz.

Pentru operatorii care își vor adjudeca drepturi în banda 3400-3800 MHz sunt stabilite obligații de dezvoltare graduală, prin instalarea unui număr de stații de bază în diverse tipuri de localități urbane, ajungându-se ca în opt ani de la data intrării în vigoare a licențelor, respectiv până la data de 31 decembrie 2033, titularii să aibă în funcțiune 2.200 de stații de bază în această bandă, dacă dețin și în prezent drepturi în această bandă. Cei care nu dețin în prezent drepturi în această bandă, vor avea în funcțiune, tot până la data de 31 decembrie 2033, un număr de 1.400 de stații de bază. De asemenea, operatorii care își vor adjudeca drepturi în banda 3400-3800 MHz vor trebui să acopere cu servicii de bandă largă toate aeroporturile internaționale din România.

Tariful de utilizare a spectrului

De asemenea, ANCOM consultă și proiectul de decizie prin care propune tariful de utilizare a spectrului pentru benzile în care se furnizează servicii pe suport radio de bandă largă. Astfel se propune reducerea semnificativă a tarifului pentru benzile 1800 MHz, 2100 MHz și 2600 MHz. Pe de altă parte, tariful pentru banda 3400-3800 MHz va crește începând cu 1 ianuarie 2026, având în vedere valoarea economică actuală a acestei benzi, prin raportare la momentul în care a fost stabilit tariful actual, ca urmare a desemnării acesteia la nivel internațional ca bandă pionier pentru furnizarea de servicii pe suport radio de bandă largă. 

Consultare publică

Documentația procedurii de selecţie competitivă în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz și 3400-3800 MHz poate fi consultată aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze observaţii şi propuneri până la data de 10.08.2022.

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze observaţii şi propuneri până la data de 27.07.2022.

Observațiile pot fi transmise pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii, prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.