ANCOM

Comisia europeana

Cadrul general

Comisia Europeană este organul executiv al UE, independent din punct de vedere politic. Este responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului European și ale Consiliului UE.
Comisia este singura instituție a UE abilitată să propună acte legislative, pe care le înaintează spre adoptare Parlamentului și Consiliului, având ca scop:
 
  • protejarea intereselor UE și ale cetățenilor săi cu privire la chestiuni care nu pot fi abordate în mod eficient la nivel național
  • soluționarea unor chestiuni tehnice prin consultarea experților și a cetățenilor.
De asemenea, Comisia gestionează politicile UE și alocă fonduri europene, stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE, împreună cu Consiliul și Parlamentul, elaborează bugetele anuale în vederea aprobării de către Parlament și Consiliu, controlează cheltuielile, care sunt verificate de Curtea de Conturi, garantează respectarea legislației UE
Alături de Curtea de Justiție, Comisia are responsabilitatea de a se asigura că legislația UE se aplică în mod adecvat în toate statele membre. În cadrul Comisiei, funcționează o serie de comitete și grupuri dedicate.