ANCOM

ECO – Biroul European pentru Comunicații

  

Cadrul general

Biroul European pentru Comunicaţii (ECO) este organismul din structura Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă şi Telecomunicații (CEPT) care oferă asistență și suport acestei organizații în elaborarea și dezvoltarea politicilor și deciziilor sale în mod eficient și transparent. ECO realizează studii şi consultări, administrează site-ul unde se află documentele de lucru ale plenarelor şi grupurilor, arhivează actele originale și organizează periodic ateliere de lucru pentru diseminarea către experții administrațiilor membre a informațiilor de bază sau a celor mai recente evoluții din domeniile de interes ale CEPT, inclusiv administrarea spectrului de frecvențe.