ANCOM

ECC – Comitetul pentru Comunicații Electronice

  

Cadrul general

Comitetul pentru Comunicații Electronice (ECC) este comitetul responsabil cu problemele de comunicaţii electronice din structura CEPT. În cadrul ECC se iau decizii în domeniul comunicaţiilor electronice, cu preponderenţă în domeniul spectrului radio, şi se are în vedere dezvoltarea politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, ţinând cont de legislaţia şi reglementările de la nivel european şi internaţional.
Obiectivul principal al acestei entități este acela de a armoniza utilizarea eficientă a spectrului radio, a orbitelor de satelit și a resurselor de numerotație în Europa. ECC are un rol activ la nivel internațional, pregătind Pozițiile Comune Europene care reprezintă interesele Europene în cadrul ITU și al altor organizații internaționale.
Ca și CEPT, ECC reunește atât administraţiile de comunicaţii, cât şi autorităţile de reglementare din domeniu din cele 48 de state membre CEPT. La întâlnirile ECC participă reprezentanţi din statele membre CEPT, precum şi consilieri din partea Comisiei Europene şi reprezentanţi ai altor organisme internaţionale (ERO, ETSI, CRAF, NATO etc.) și ai industriei.
 
Activitatea ECC se desfăşoară în cadrul următoarelor entităţi structurale: Plenara ECC, Grupul de coordonare (Steering group), Grupurile de lucru (WG), Task Groups (TG) şi Echipele de Proiect (PT).