Sesizeazã ANCOM

Sesizează ANCOM

ANCOM asigură concurenţa pe piaţa serviciilor de comunicaţii, protejând astfel indirect interesele utilizatorilor, care au de ales între ofertele mai multor furnizori.
Cele mai multe probleme pot fi rezolvate chiar de furnizorul tău, care, într-o piaţă concurenţială, trebuie să fie direct interesat să rezolve problemele clienţilor săi. Adreseaza-te, deci, mai întâi, furnizorului tău de servicii.
ANCOM nu poate controla respectarea contractului încheiat de furnizor cu utilizatorii săi. Dacă furnizorul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, adresează-te ANPC.
ANCOM poate interveni în situaţiile în care furnizorii de comunicaţii electronice (telefonie, internet, CATV) îţi încalcă drepturile de informare, nu îţi oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu includ anumite informaţii în contract sau nu respectă legislaţia specifică din domeniul comunicaţiilor electronice. 
ANCOM poate interveni şi în situaţiile în care furnizorii de servicii poştale nu respectă legislaţia specifică din domeniul serviciilor poştale.
De asemenea, în anumite situaţii, ANCOM poate face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului.

Cum te poţi adresa ANCOM? 6 REGULI SIMPLE

1.Adresează-te în scris!

2.Scrie clar şi la obiect!

3.Dă-ne datele tale de indentificare!

4.Ajută-ne cu documente şi informaţii suplimentare!

5.Nu ne transmite o petiţie dacă nu suntem principalul destinatar al acesteia!

6.Nu scrie în numele altei persoane!

Cum transmiti reclamatia?

                    

 
Cum se deruleaza investigatiile ANCOM?
ANCOM efectueaza investigatii pentru a verifica daca si în ce masura furnizorul reclamat a încalcat prevederile legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice sau al serviciilor postale, în limita atributiilor sale.
ANCOM poate face actiuni de control la sediul/punctul de lucru al furnizorului reclamat sau poate solicita informatii si documente suplimentare.
Daca în urma investigarii sesizarii, Autoritatea nu constata încalcari ale legislatiei specifice, acest lucru îti va fi comunicat în scris. Totodata, vei primi sugestii cu privire la eventualele modalitati de solutionare a celor reclamate si informatii cu privire la institutiile care te pot ajuta. 
 
ANCOM prelucreaza date cu caracter personal în scopul aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor aprobata, cu modificari si completari prin Legea nr.233/2002, în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679/UE. Vezi mai multe informatii despre prelucrarea datelor cu caracter personal aici.
   
 
 
 
 

 

O.G. nr.27/2002
 
Decizia nr. 480/2010
 
Decizia nr.158/2015