Comunicate de presă


Informațiile privind încetarea și modificarea contractelor, disponibile pe site-urile furnizorilor

 

Furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune de pe piața din România sunt obligați sa publice, pe site-urile proprii, toate informațiile legate de încetarea contractului sau condițiile de modificare a acestuia. Potrivit Deciziei ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali, alaturi de datele privind condițiile de modificare, cesiune sau încetare a contractului, furnizorii trebuie sa publice și demersurile pe care utilizatorii trebuie sa le faca pentru a obține încetarea sau modificarea contractului. 

 

De exemplu, operatorii trebuie sa indice, dupa caz, adresa de e-mail, adresa poștala sau numarul de telefon/fax la care utilizatorii pot transmite cererea de reziliere a contractului etc.; de asemenea, daca se solicita completarea unor formulare/cereri-tip puse la dispoziție de furnizor, trebuie sa se indice și modalitațile prin care utilizatorii pot intra în posesia acestora. Operatorii mai au obligația de a face cunoscute, pe site-urile proprii, penalitațile aplicabile în cazul încetarii anticipate a contractului, daca astfel de penalitați sunt percepute.

ANCOM îi sfatuiește pe utilizatori sa solicite în scris încetarea contractului, de exemplu, prin depunerea unei astfel de cereri în magazinele furnizorilor sau prin e-mail, în masura în care furnizorul le ofera o astfel de posibilitate, întrucât pot exista situații în care utilizatorii trebuie sa faca dovada transmiterii unei astfel de solicitari.
Potrivit aceleiași decizii a ANCOM, toate aceste informații trebuie sa se regaseasca pe site-urile furnizorilor într-un loc ușor accesibil, prezentate într-un mod vizibil și bine structurat.
În ceea ce privește modificarea unui contract, aceasta se poate face la cererea utilizatorului, în condițiile prevazute în contract sau pe baza negocierii directe cu furnizorul, sau la inițiativa furnizorului. În anumite situatii, furnizorul are dreptul sa schimbe anumite clauze din contract dar, în acest caz, are obligatia sa-și informeze abonații despre întinderea și conținutul modificarilor, prin intermediul unei notificari, cu cel putin 30 de zile înainte de producerea acestora. În acest interval, daca nu sunt de acord cu modificarile, abonații pot renunta la contract fara a plati despagubiri. Furnizorul poate sa transmita notificarea prin scrisoare, e-mail, SMS, fax sau prin intermediul contului de client al abonatului de pe site-ul furnizorului, caz în care va fi însoțita de un SMS și/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea notificarii. Indiferent de modul în care operatorul transmite notificarea, acesta trebuie sa asigure transmiterea integrala a textului notificarii, fara a face trimitere la alte surse de informare. De asemenea, notificarea trebuie sa fie separata de orice material publicitar.
Furnizorii sunt obligați sa mai publice, pe site-ul propriu, și condițiile de furnizare a serviciilor, contractul-cadru și termenii și condițiile aplicabile în cazul cartelelor preplatite, procedurile de masurare și gestionare a traficului și politica de utilizare a serviciilor, aria de furnizare a serviciilor, precum și procedura privind soluționarea reclamațiilor care vin din partea utilizatorilor.
Daca furnizorul a modificat contractul fara sa notifice sau nu a informat utilizatorii despre posibilitatea de a denunta contractul fara penalitati, ANCOM poate lua masuri. Sesizarile pot fi trimise aici. Utilizatorii pot afla mai multe detalii despre contractele încheiate cu un furnizor și despre informațiile pe care aceștia sunt obligați sa le publice pe site-urile proprii de internet prin intermediul secțiunii InfoCentru din website-ul ANCOM.
Decizia ANCOM nr. 158/2015 a intrat în vigoare în luna iunie și stabilește categoriile de informații pe care furnizorii de comunicații electronice trebuie sa le aduca la cunoștința utilizatorilor.
Secțiunea InfoCentru din pagina de internet ANCOM pune la dispoziția utilizatorilor informații utile despre serviciile de comunicații electronice (telefonie, internet și televiziune) și serviciile poștale, pentru a-i sprijini în alegerea și folosirea acestor servicii. Informațiile se refera în principal la încheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming. În plus, utilizatorii pot gasi aici ghiduri dedicate, pe teme precum fraudele prin telefon sau serviciile de acces la internet.
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) este instituția care protejeaza interesele utilizatorilor de comunicații din România, prin  promovarea concurenței pe piața de comunicații, administrarea resurselor limitate, încurajarea investițiilor eficiente în infrastructura și a inovației. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitați www.ancom.org.roșiwww.portabilitate.ro și www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.
 

Data: 14.10.2015