Comunicate de presă

ANCOM supune consultarii publice actualizari si completari ale procedurii administrative de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio

10.05.2023

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a publicat spre consultare proiectul de decizie de modificare și completare a deciziei nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.

Această procedură este examinată periodic şi îmbunătăţită atât prin prisma evoluției tehnologiilor de comunicații electronice și a experienţei dobândite în aplicarea acesteia, cât şi în lumina principiilor generale statuate în actele normative cu caracter primar, care reglementează activitatea de emitere a actelor administrative de către instituţiile ce compun administraţia publică.

Principalele propuneri de modificare și completare

Prin proiectul supus consultării publice, Autoritatea propune procedura de solicitare a aprobării și condițiile în care operatorii pot utiliza în comun spectrul radio deținut. Astfel, utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio este permisă doar între operatori care dețin drepturi de utilizare a frecvenţelor radio în anumite benzi de frecvenţe specificate în cuprinsul deciziei nr. 353/2015 și doar dacă în benzile respective nu mai există spectru radio disponibil la momentul solicitării, în condițiile în care măsura nu este de natură să restrângă, împiedice sau să denatureze concurența. Operatorii trebuie să-și îndeplinească toate obligațiile individuale de acoperire sau de dezvoltare, după caz, incluse în licențele deținute, chiar și în situația în care utilizează în comun spectrul radio.

Proiectul de decizie mai prevede posibilitatea ca drepturile de utilizare a frecvențelor radio să poată fi închiriate în întregime sau parțial în cazul benzilor de frecvențe radio precizate, de asemenea, în cuprinsul deciziei menționate anterior. Închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio necesită acordul prealabil al ANCOM care va analiza dacă această acţiune permite menținerea unei concurențe durabile între operatori și dacă, prin investițiile în tehnologie pe care le aduce, contribuie în mod real la creșterea conectivității oferite utilizatorilor.

Alte modificări propuse au vizat simplificarea procedurii de autorizare a staţiilor de bază din componenţa reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile și mobile/fixe, care fac obiectul licenţelor de utilizare a frecvenţelor acordate prin procedură de selecţie în benzile de frecvenţe specificate în cuprinsul deciziei, precum şi actualizarea textului unor articole, ca efect al adoptării Legii nr. 198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 12.06.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.