Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
Comunicate de presă

ANCOM propune noi prevederi privind accesul la serviciile de urgenta 112

23.08.2022

ANCOM supune consultării publice un proiect de revizuire a deciziei privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgență (SNUAU), menit să transpună în legislația secundară noile prevederi de la nivel european. Modificările propuse vizează, în principal, actualizarea rapidă a bazelor de date transmise de furnizori pentru a permite localizarea apelantului, stabilirea unui identificator unic al apelantului pentru apelurile inițiate din rețelele mobile, măsuri dedicate asigurării accesului la serviciul de urgență 112 pentru utilizatorii finali cu dizabilități, dar și introducerea unor prevederi privind localizarea apelantului în situația utilizării unor servicii independente de locație.

Modificări propuse

Pentru ca utilizatorii finali care apelează 112 să beneficieze de ajutor în timp util de la agențiile specializate de intervenție (Poliție, Ambulanță, Pompieri etc.), este necesară o localizare cât mai exactă a acestora, fapt ce necesită actualizarea permanentă a bazelor de date care conțin informația de localizare primară. Astfel, se propune ca bazele de date care conțin informația de localizare primară să fie actualizate permanent de către fiecare furnizor de reţele publice mobile de comunicații electronice, printr-un canal de date securizat, de îndată ce apar modificări ale informaţiilor conținute, susceptibile de a prejudicia procesul de localizare.  

Totodată, în cazul furnizorilor care oferă servicii de tip voce peste Wi-Fi, modificările impun transmiterea către serviciul de urgenţă 112 a apelurilor iniţiate pe o conexiune de date dintr-o altă reţea de comunicaţii electronice, în cazul în care apelantul se află într-o zonă fără semnal, în oricare din reţelele publice de comunicații electronice mobile.

Accesul la serviciile de urgență din „roaming național” și de la numerele independente de locație

Totodată, proiectul propus de ANCOM abordează și cazurile în care serviciul de urgență 112 este apelat prin „roaming național”, prevăzând în acest caz transmiterea identificatorului unic al apelantului, utilizat atât pentru identificarea persoanei în cauză, cât și în procesul de localizare a acesteia. În acest sens se va utiliza identificatorul unic IMSI - International Mobile Subscriber Identity.

În situaţia utilizării unor servicii independente de locaţie, furnizorii de astfel de servicii vor pune la dispoziția abonaților o modalitate electronică rapidă și gratuită, de actualizare a informației de localizare, informându-și, de asemenea, abonaţii, lunar (de ex. prin intermediul facturii, email, SMS), cu privire la beneficiile completării și actualizării informaţiilor de localizare în cazul apelării 112, luând totodată toate măsurile pentru obținerea unei confirmări din partea acestora cu privire la recepționarea acestor informări. Tot pentru asigurarea disponibilității informațiilor de localizare, s-a introdus o prevedere prin care activarea serviciului independent de locație se va realiza doar după ce abonatul pune la dispoziția furnizorului informațiile de localizare.

Accesul utilizatorilor cu dizabilități la serviciile de urgență

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la serviciul de urgență 112, furnizorii de servicii de comunicaţii interpersonale bazate pe numere destinate publicului au obligația de a asigura originarea și transmiterea către centrul unic pentru apeluri de urgență a comunicațiilor de urgență realizate prin intermediul serviciului de conversație totală de către utilizatorii finali cu dizabilități de auz și/sau de vorbire sau cu afecțiuni auditive și/sau tulburări de vorbire dovedite de un document medical, inclusiv în cazurile în care acești utilizatori se află în roaming pe teritoriul României.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații  nr. 1023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 02.09.2022, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.