Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

ANCOM propune modificarea deciziei de stabilire si incasare a tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie

16.11.2022

ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie ce vizează actualizarea prevederilor privind stabilirea și încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotație. Prin acest proiect de decizie se urmărește armonizarea modalităților de stabilire a tarifelor de utilizare a resurselor limitate din perspectiva momentului emiterii deciziilor prin care sunt individualizate sumele datorate de către titularii de licențe. Prin proiectul de decizie nu se intervine asupra cuantumului tarifului de utilizare a resurselor de numerotație.

 

Modificări propuse

 

ANCOM propune ca deciziile privind obligațiile de plată a tarifului de utilizare a resurselor de numerotație să se emită în ultima lună a anului în care a existat dreptul de utilizare a acestor resurse, în prezent acestea fiind emise în luna ianuarie a anului următor celui pentru care a existat dreptul de utilizare.

Totodată, prin acest proiect se propune stabilirea unui termen fix de plată a tarifului de utilizare a resurselor de numerotație, acesta urmând a fi data de 15 februarie a anului următor celui în care a existat dreptul de utilizare a resurselor de numerotație, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicării deciziei ANCOM privind determinarea tarifului de utilizare a resurselor de numerotație.

În cazul încetării dreptului de utilizare a resurselor de numerotație, tarifele se plătesc în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei privind determinarea tarifului de utilizare a resurselor.

Data de 15 februarie a anului următor celui în care a existat dreptul de utilizare a resurselor de numerotație a fost stabilită luându-se în considerare menținerea unui termen îndestulător de plată a tarifului aferent acestor resurse. De asemenea, a fost avută în vedere și situația particulară a acelor cazuri în care deciziile ANCOM, din motive obiective, nu pot fi comunicate titularilor obligațiilor până la data de 15 februarie, în cazul acestora termenul fiind de 15 zile de la comunicarea deciziei.

 

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 25.11.2022, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.