Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
Comunicate de presă

ANCOM propune eliminarea obligațiilor operatorului cu putere semnificativă pe piața serviciilor de acces la elemente de infrastructură

13.08.2015

 
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat astăzi în consultare publică un proiect de decizie privind identificarea, analiza şi reglementarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură. Pe baza criteriilor analizate și a rezultatelor constatate (cota de piaţă sub 50%, în scădere continuă, diminuarea barierelor la intrarea pe piaţă, existența unei cereri minimale în scădere pe piața de gros, existența unei piețe cu amănuntul concurențiale, în absența unei reglementări la nivelul pieței de gros corespunzătoare), ANCOM consideră că societatea Telekom Romania Communications S.A. nu mai deține putere semnificativă de piață și propune retragerea obligațiilor impuse anterior acesteia.
Documentul este rezultatul unei noi runde de analize de piață derulate cu scopul de a evalua și, eventual, intensifica nivelul de concurență pe piața cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, prin măsuri de reglementare impuse pe piețele de gros. Acest demers de reanalizare periodică a piețelor susceptibile de reglementare ex ante din sectorul comunicațiilor este unul dintre cele mai importante instrumente pentru asigurarea concurenței creat de cadrul de reglementare european și implementat de ANCOM.
Obiectivul oricărei intervenții de reglementare ex ante (inclusiv la nivel de gros)este acela de a genera beneficii pentru utilizatorii finali, prin asigurarea unor piețe cu amănuntul concurențiale în mod durabil.
Analiza precedentă, realizată în anul 2010 la nivelul pieței relevante corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură, care cuprinde serviciile de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locală din cupru, a arătat că Romtelecom S.A. (în prezent, Telekom Romania Communications S.A.) avea putere semnificativă pe această piață. Astfel, pentru a asigura și stimula concurența pe segmentul serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, operatorul a primit în 2010 o serie de obligații specifice.
Analiza actuală la nivelul pieței cu amănuntul a serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe nu a evidențiat existența unor probleme concurențiale care să justifice menținerea sau impunerea unor reglementări suplimentare, la nivelul piețelor de gros sau a piețelor cu amănuntul. Atât în prezent, cât și în orizontul de timp al analizei, piața serviciilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe se menține concurențială, chiar și în condițiile în care utilizarea buclei locale, la nivelul pieței de gros corespunzătoare, este aproape nesemnificativă. Piața nu este stabilă, ci înregistrează o fluctuație a cotelor de piață în timp și creșteri semnificative pentru fiecare dintre operatorii importanți, România fiind caracterizată prin cel mai ridicat grad de concurenţă la nivel de infrastructuri, comparativ cu situaţia din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu un număr de peste 750 furnizori de servicii de acces la internet în bandă largă la puncte fixe în anul 2014. De asemenea, pe piață există un grad înalt de inovare și diferențiere a produselor evidențiate printr-o gamă largă de produse, diverse viteze de transmisie, oferte variate de preț, la un nivel competitiv. De exemplu, tarifele pentru conexiunile de acces la internet în bandă largă la puncte fixe, în special pentru cele cu viteze de transmisie de cel puțin 30 Mbps, sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.
În acest context, trebuie menționat că rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe relativ scăzută este cauzată de factori exogeni (precum gradul redus de penetrare a calculatoarelor personale, respectiv a terminalelor care permit accesul la internet de acasă, la nivel de populaţie, gradul redus de alfabetizare informaţională, precum şi nivelul scăzut al venitului mediu pe cap de locuitor, în special în mediul rural) şi nu de lipsa de concurenţă pe piaţă.
În urma acestei noi runde de analize de piață care demonstrează că Romtelecom S.A. (în prezent, Telekom Romania Communications S.A.) nu mai deține putere semnificativă pe piața serviciilor de acces la elemente de infrastructură, ANCOM propune ca obligațiile de transparență, nediscriminare, acordare a accesului, precum și de control al tarifelor și de evidență contabilă separată, impuse societății Telekom Romania Communications S.A. în ceea ce privește serviciile de acces la bucla locală, să fie retrase de la data intrării în vigoare a deciziei. Cu caracter tranzitoriu, pentru contractele în derulare, aceste obligații se vor menține timp de un an de la data intrării în vigoare a măsurilor actuale supuse consultării publice, în timp ce obligația privind evidența contabilă separată va fi retrasă începând cu situațiile financiare aferente anului 2015.
Proiectul de decizie privind identificarea pieţei relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 25.09.2015, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.