Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

ANCOM propune creșterea transparenței ofertelor telecom

6.11.2014

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a supus astăzi consultării publice o serie de noi obligații de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de telefonie, internet și televiziune, cu scopul de a crește gradul de transparență a ofertelor telecom și a le facilita astfel utilizatorilor o mai bună înțelegere a condițiilor de utilizare a serviciilor pe care le achiziționează. La începutul anului 2014, în România existau peste 4 milioane de abonaţi la telefonie fixă, aproape 23 de milioane de cartele SIM de telefonie mobilă active, 46% din gospodării aveau o conexiune la internet fix de bandă largă, iar peste 85% dintre acestea dețineau un abonament la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale.

Proiectul de decizie ANCOM, care va înlocui actuala Decizie nr. 77/2009 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, prevede suplimentarea sau detalierea anumitor informații din ofertele telecom care sunt esențiale pentru utilizatorii finali, astfel încât aceștia să poată face alegeri informate, adaptate nevoilor reale de comunicare.
Principala noutate pe care o aduce proiectul de decizie al ANCOM este extinderea obligațiilor de informare a utilizatorilor finali și în sarcina furnizorilor de servicii de internet și televiziune, în plus față de  furnizorii de servicii de telefonie care au obligații de transparență și în prezent.
Astfel, furnizorii de servicii de comunicații electronice vor avea obligația să publice pe paginile proprii de internet informații despre existența anumitor blocări sau limitări ale traficului de internet, ale serviciilor sau aplicațiilor care pot fi contractate, dacă astfel de blocări există și sunt permise de lege (de exemplu, restricții în utilizarea unor aplicații precum Skype sau WhatsApp). Furnizorii de servicii de telefonie și de internet vor trebui să publice pe pagina proprie de internet și să comunice, înainte de contractare, informaţii despre existenţa anumitor praguri dincolo de care este limitată sau condiționată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final (trafic, minute incluse), precum şi privind consecinţele depăşirii acestor praguri (precum limitări ale vitezei sau plata unui tarif suplimentar).
De asemenea, în cazul serviciilor de acces la internet, va fi publicată și comunicată înainte de contractare valoarea maximă a vitezei de download și de upload, precum și a vitezei minime garantate, acolo unde aceasta există (iar în cazul în care nu există o viteză minimă garantată se va preciza acest lucru).
Totodată, pe site-urile operatorilor telecom va trebui detaliată cel puțin acoperirea geografică de tip outdoor a serviciilor pe care aceștia le furnizează, cu precizarea localităților unde există acoperire, prin suplimentarea informațiilor existente deja sub formă de hărți ce precizează acoperirea serviciilor. În plus, atât operatorii de telefonie, cât și cei de internet și televiziune trebuie să afişeze pe pagina principală a site-ului propriu un link direct, uşor vizibil și cu o denumire sugestivă, către contractul cadru și condițiile de furnizare a cartelelor preplătite, dar și să păstreze online o arhivă cu contractele cadru și cu planurile tarifare care nu mai sunt în vigoare, dar care sunt încă utilizate de abonați.
În baza Deciziei nr. 77/2009, ANCOM a creat aplicația accesibilă gratuit Veritel.ro, pentru a le facilita utilizatorilor telecom compararea tuturor ofertelor de telefonie și internet disponibile pe piață. Noul proiect de decizie stabilește că furnizorii vor avea obligația de a introduce datele referitoare la ofertele lor comerciale în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ofertelor sau a modificării acestora, urmând ca ofertele să fie publicate pe pagina de internet www.veritel.ro după verificarea lor de către ANCOM.  
Propunerea ANCOM de adoptare a unor noi măsuri de informare a utilizatorilor de comunicații vine ca urmare a modificărilor legislative intervenite la nivel european și național după adoptarea de către Autoritate a Deciziei nr. 77/2009, în vigoare în prezent, dar și pe fondul sesizărilor primite din partea utilizatorilor finali și a evoluțiilor firești intervenite pe piață, care fac ca anumite prevederi din Decizia nr. 77/2009 să nu mai fie de actualitate sau suficiente.
Proiectul de decizie ANCOM privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 8.12.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro