Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

Actualizări necesare pentru realizarea inventarului național al rețelelor publice de comunicații

12.04.2023

ANCOM a lansat spre consultare publică un proiect de decizie care revizuiește prevederile pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor cu privire la dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora. Informațiile care vor fi transmise ANCOM vor fi utilizate pentru realizarea inventarului național al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora.

Modificări propuse de proiectul de decizie 

Proiectul de decizie propune introducerea obligației pentru toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice de a declara anual, în intervalul 1 septembrie – 31 octombrie, dacă dețin sau nu dețin în proprietate sau concesiune rețele publice de comunicații electronice și/sau elemente de infrastructură fizică.

În același sens, pentru ca datele colectate să reflecte într-un mod cât mai fidel gradul curent de dezvoltare a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică, Autoritatea a decis ca transmiterea declarației privitoare la deținerea sau nedeținerea în proprietate sau concesiune a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau a elementelor de infrastructură fizică să fie efectuată prin raportare la situația existentă la o anumită dată de referință, valabilă pentru toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice. Pentru ca aceasta să fie corelată cu perioada în care furnizorii au obligația de a raporta informațiile, Autoritatea a fixat această dată de referință în prima zi a perioadei de raportare, respectiv 1 septembrie.

O altă modificare privește termenul în care persoanele care devin furnizori de rețele publice de comunicații trebuie să transmită declarația cu privire la deținerea în proprietate sau în concesiune a rețelelor publice de comunicații electronice și/sau a elementelor de infrastructură fizică. Astfel, conform proiectului de decizie, în acest caz, cei care devin furnizori de rețele publice de comunicații electronice până la data de 31 august a fiecărui an, inclusiv, prima transmitere a declarației și, după caz, a informațiilor prevăzute în decizie se va realiza în perioada de raportare aferentă anului în care au dobândit această calitate, persoanele care dobândesc calitatea de furnizori de rețele publice de comunicații electronice începând cu data de 1 septembrie a fiecărui an urmând a transmite aceste informații pentru prima dată în perioada de raportare aferentă anului următor. De asemenea, au fost completate dispozițiile Deciziei președintelui ANCOM nr. 336/2013, extinzându-se aria de aplicabilitate a acesteia și pentru transmiterea informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora.

Procesul de consultare publică

Proiectul deciziei Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind modificarea și completarea Deciziei președintelui ANCOM nr. 134/2022 pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora, precum și de completare a Deciziei președintelui ANCOM nr. 336/2013 privind mijloacele și modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informații către ANCOM este supus consultării publice în regim de urgență și poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 26.04.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.