Comunicate de presă

Viteza medie de download pentru internetul fix și mobil a crescut pe parcursul anului 2023, conform platformei Netograf

Conform statisticilor elaborate de ANCOM pe baza testelor efectuate în cadrul platformei Netograf, în anul 2023 utilizatorii din România au înregistrat o viteză medie de download de 587 Mbps pentru internetul fix prin cablu, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu anul anterior și o viteză medie de upload de 548 Mbps, în creștere cu 20% față de anul 2022. Se remarcă și o creștere semnificativă a vitezelor medii de transfer în rețelele fixe prin WiFi, de la 135 Mbps în anul 2022 la 156 Mbps în anul 2023 pentru download și de la 111 Mbps la 126 Mbps pentru upload. De asemenea, în ceea ce privește internetul mobil, s-a înregistrat o viteză medie de download de 39 Mbps, ușor îmbunătățită față de anul anterior și o viteză medie de upload de 12 Mbps.

Viteza medie – download și upload internet fix

În anul 2023, prin intermediul platformei Netograf au fost efectuate aproximativ 85.000 de teste valide la nivelul primilor 5 furnizori de internet fix, în funcție de numărul de conexiuni.

Astfel, viteza medie de download pentru internetul fix prin cablu a cunoscut o creștere de aproximativ 10% față de anul anterior, atingând valoarea de 587 Mbps la nivelul primilor 5 furnizori de internet fix. În același timp, viteza medie de upload a înregistrat o creștere de 20%, ajungând la 548 Mbps.

În contextul în care conectarea wireless la rețelele fixe este tot mai utilizată, în anul 2023 s-a înregistrat o viteză medie de download pentru internetul fix prin WiFi de 156 Mbps, în creștere cu 15% comparativ cu anul 2022 și o viteză medie de upload de 126 Mbps, în creștere cu 13% față de anul anterior, la nivelul primilor 5 furnizori de internet fix.

Din analiza statisticilor aferente anului 2023 pentru internetul fix, se observă, în general,  consolidarea unei tendințe de echilibrare a vitezelor medii de download și upload în rețelele fixe (prin cablu și WiFi) pentru furnizorii mari de pe piața din România (în funcție de numărul de conexiuni), fapt care sugerează adaptarea serviciilor de comunicații electronice la nevoile utilizatorilor.

Viteza medie – download  și upload  internet mobil

În ceea ce privește serviciul de acces la internet mobil, statisticile obținute din testele realizate de utilizatori în cadrul platformei Netograf în anul 2023 relevă o viteză medie de download de 39 Mbps (față de 38 Mbps în anul 2022) și o viteză medie de upload de 12 Mbps (față de 15 Mbps în anul 2022).

În anul 2023, prin intermediul platformei Netograf au fost efectuate aproximativ 31.000 de teste valide la nivelul furnizorilor de internet mobil.

Despre Netograf

Netograf este mai mult decât o simplă aplicație de testare a vitezei internetului. Este o platformă electronică concepută de ANCOM pentru a oferi utilizatorilor de internet din România un instrument independent, obiectiv și gratuit pentru a verifica permanent calitatea serviciului de acces la internet. Utilizatorii pot verifica periodic dacă serviciul lor de internet corespunde calității specificate în oferta comercială și în contractul încheiat cu furnizorul de comunicații electronice. Netograf oferă, de asemenea, acces la statistici detaliate privind parametrii de calitate, obținute pe baza testelor realizate de utilizatorii platformei, dar și funcționalități suplimentare pentru utilizatorii care au cont în cadrul platformei (de exemplu posibilitatea realizării de teste programate și accesul la informații detaliate privind testele proprii efectuate).

Platforma Netograf cuprinde o aplicație web disponibilă la adresa www.netograf.ro, prin intermediul căreia utilizatorii pot testa calitatea conexiunii de internet folosind un browser internet, atât de pe echipamente fixe (desktop, laptop), cât și de pe echipamente mobile (telefoane mobile, tablete), o aplicație dedicată terminalelor fixe pentru Windows, care poate fi descărcată de pe site-ul aplicației web și aplicații dedicate terminalelor mobile pentru sistemele de operare Android și iOS, disponibile în magazinele de aplicații (Google Play pentru Android și App Store pentru iOS).