Comunicate de presă

Tarifele maxime pe care autoritațile publice le pot percepe pentru accesul operatorilor de comunicații pe proprietatea publica în consultare

20.07.2018
 
 
ANCOM lanseaza în consultare publica un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de catre operatorii de comunicații a dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele aflate în proprietatea publica a statului. „Tarifele maxime propuse de ANCOM pentru instalarea de stâlpi, piloni, turnuri sau rețele subterane și aeriene de comunicații pe proprietatea publica au fost stabilite pe baza unui model de calcul si a unei metodologii detaliate. ANCOM a constatat ca în acest moment practica autoritaților publice nu este unitara, în multe cazuri fiind percepute tarife exagerate. Atunci când stabilesc aceste tarife, autoritatile locale trebuie sa aiba în vedere în primul rând beneficiile pe care retelele de comunicatii le aduc pentru comunitate”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.
 
Situația actuala
Pâna în prezent, 1.307 de autoritați ale administrației publice (consilii locale și județene) au transmis ANCOM, conform prevederilor Legii Infrastructurii, documente privind condițiile în care se realizeaza accesul pe proprietațile publice prin intermediul unei baze de date online disponibila aici
 
Analiza documentelor disponibile a aratat ca tarifele și modalitațile de tarifare sunt diferite de la o localitate la alta, diferențele fiind majore. De exemplu, tarifele anuale pentru amplasarea echipamentelor rețelelor de comunicații pe terenul intravilan proprietate publica sunt cuprinse între 3 lei/mp și 360 lei/mp, iar tariful lunar pentru un stâlp proprietate publica aflat pe raza comunelor variaza între de 5 lei si 100 lei.    
 
Metodologia de stabilire a tarifelor maxime
ANCOM a stabilit aceste tarife conform obligațiilor ce îi revin și în condițiile prevazute de Legea nr. 159/2016privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice.   

Tarifele de acces pe proprietați publice trebuie sa fie justificate și proporționale cu afectarea imobilului respectiv, urmând sa aiba în vedere și beneficiile tangibile și intangibile. Astfel, tarifele vor acoperi doar despagubirea pentru prejudiciile directe și certe cauzate de efectuarea lucrarilor și prin existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructura asociate. Tarifele sunt raportate la anumite elemente de rețea și de infrastructura fizica ce urmeaza a fi instalate pe, deasupra, în sau sub anumite imobile proprietate publica, ținând cont de valoarea folosinței bunurilor afectate, cu respectarea principiilor transparenței, obiectivitații și nediscriminarii.
 
Pentru stabilirea categoriilor de prejudicii directe și certe s-a luat în calcul un cumul de factori cum ar fi gradul de utilizare și uzura al imobilului, perioadele de timp necesare pentru efectuarea lucrarilor de instalare, întreținere, înlocuire ori mutare a rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura fizica necesare susținerii acestora, perioadele de timp pentru care se solicita amplasarea, precum și caracteristicile fizice și funcționale ale echipamentelor.
 
„Consideram ca tarifele propuse vor încuraja investitiile în infrastructura necesara furnizarii serviciilor de acces la internet în banda larga, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltarii economice. Conectivitatea îmbunatațeste gradul de coeziune sociala, reduce decalajele economice între mediul urban și rural, respectiv crește calitatea serviciilor publice, cu precadere în educație, sanatate sau administrație locala”, a mai declarat Sorin Grindeanu.
 
Aceste efecte sunt observabile din punct de vedere cantitativ în statistici privind evoluția istorica a produsului intern brut, a venitului mediu net în economie, precum și a evoluției forței active de munca, în raport cu gradul de conectivitate al populației.
Metodologia de calcul si nivelul tarifelor au fost stabilite de ANCOM cu sprijinul asocierii KPMG Advisory și KPMG Romania.
Tarifele stabilite de ANCOM pe baza modelului de calcul pot fi accesate aici.
 
Procesul de consultare publica

 

Proiectul de decizie privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietatea publica poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pâna la data de 20.08.2018, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.