Comunicate de presă

Rezultatele celei de-a 30-a reuniuni plenare a BEREC

 09.03.2017

Cea de-a 30-a reuniune plenară a BEREC a marcat și începutul activității acestui organism pe 2017. În cadrul acestei reuniuni au fost adoptate trei documente: Chestionarul referitor la Strategia pe termen mediu pentru perioada 2018-2020, Raportul BEREC privind implementarea și aplicarea prevederilor privind serviciul universal și, respectiv, Raportul privind rezultatele seminarului referitor la internetul lucrurilor și impactul asupra reglementării, care a avut loc la Bruxelles în data de 1 februarie.
 
Strategia pe termen mediu a BEREC pentru perioada 2018-2020: implicarea persoanelor interesate într-un stadiu timpuriu prin intermediul primei consultări publice deschise
În cadrul reuniunii plenare, a fost adoptat un document de consultare privind Strategia pe termen mediu a BEREC pentru perioada 2018-2020. Actuala Strategie pe termen mediu acoperă perioada 2015-2017 și este revizuită periodic. Pentru revizuirea actualei strategii, BEREC prevede un proces în două etape în ceea ce privește implicarea persoanelor interesate, răspunzând astfel solicitărilor venite din partea celor din urmă de a fi implicate într-un stadiu timpuriu în activitățile BEREC. Prima etapă constă în adresarea de întrebări deschise și cuprinzătoare  - în cadrul unei consultări publice - cu privire la evoluțiile majore ale pieței și modul în care BEREC poate îmbunătăți dialogul cu persoanele interesate. Această consultare a fost lansată în data de 8 martie în cadrul primei sesiuni de informare publică a BEREC din 2017, iar BEREC va utiliza cu această ocazie noul său instrument de consultare publică, dezvoltat recent de Oficiul BEREC. După primirea contribuțiilor, proiectul de Strategie pe termen mediu pentru perioada 2018-2020 va fi completat și se va lansa o nouă consultare publică după cea de-a 31-a reuniune plenară din luna iunie. Acest exercițiu de revizuire și procesul urmat în acest demers sunt o dovadă a dorinței BEREC de a spori transparența reglementării și de a dezvolta dialogul cu părțile interesate.
 
Prevederile privind serviciul universal: contribuție la dezbaterea de la nivel european și noi tendințe
BEREC a adoptat, de asemenea, și Raportul privind implementarea și aplicarea prevederilor privind serviciul universal. Documentul reprezintă o sinteză a principalelor rezultate privind implementarea și aplicarea prevederilor din domeniul serviciului universal și actualizează raportul intern din 2014. Raportul se bazează pe 31 de răspunsuri primite de la 27 de state membre UE, precum și de la 4 state non-UE, și acoperă aspecte precum desemnarea furnizorilor de serviciu universal, evaluarea costurilor nete, mecanismele de compensare, evaluarea sarcinii injuste și măsurile implementate de autoritățile de reglementare în ceea ce privește criteriul accesibilității serviciilor din sfera serviciului universal, precum aplicarea de formule de control al tarifelor. Această activitate răspunde preocupărilor la nivel european cu privire la evoluția serviciului universal.
 
Seminarul privind internetul lucrurilor (1 februarie): raport, prezentări și înregistrări disponibile pe pagina de internet a BEREC
De asemenea, în cadrul reuniunii plenare de la Paris a fost adoptat Raportul privind rezultatele seminarului referitor la internetul lucrurilor, care a avut loc la Bruxelles în data de 1 februarie. Având în vedere angajamentul BEREC de a contribui la sporirea conectivității și inovației în Europa, precum și de a creşte elasticitatea reglementării, seminarul a oferit părților interesate ocazia de a discuta despre implicațiile reglementării și soluțiile ce ar putea fi adoptate pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă și la scară largă a internetului lucrurilor, care aduce beneficii însemnate cetățenilor și utilizatorilor din diverse domenii. Toate prezentările și înregistrările din cadrul seminarului sunt disponibile pe pagina de internet a BEREC.
 
Activitățile BEREC în 2017 și pașii următori
În acest an,BEREC intenționează să contribuie la mărirea conectivității în Europa, în special prin stabilirea în cadrul organismului a unei importante direcții de lucru privind comunicațiile mobile. BEREC va urmări, de asemenea, să asigure un mediu deschis și un dialog continuu cu părțile interesate. Implementarea regulilor privind neutralitatea rețelelor reprezintă un aspect deosebit de important, iar BEREC va pregăti mai multe rapoarte ce vor trata acest subiect. De asemenea, BEREC va analiza și impactul dispozitivelor și a conținuturilor asupra piețelor de telecomunicații. Un alt obiectiv pe termen lung al BEREC îl reprezintă creșterea elasticității reglementării, iar promovarea instrumentelor ce asigură transparența vor fi o parte importantă a acestui obiectiv. BEREC va juca un rol important și în revizuirea cadrului de reglementare care va deschide noi perspective pentru reglementatori.

 

Lista completă a documentelor adoptate în cadrul reuniunii plenare este disponibilă pe pagina de internet a BEREC. Următoarea reuniune plenară va avea loc în Portugalia, la Cascais, în perioada 1-2 iunie 2017.