Comunicate de presă

Procesul de portabilitate explicat pas cu pas

28.05.2024

În contextul digitalizării și mobilității crescute a utilizatorilor finali, portabilitatea numărului de telefon continuă să fie un aspect esențial în domeniul serviciilor de telecomunicații. Portabilitatea numărului de telefon permite utilizatorilor să își păstreze numărul de telefon atunci când schimbă furnizorul. Acest proces este reglementat de ANCOM.

Procesul de portare

Cererea de portare: Utilizatorul solicită portarea numărului de telefon prin completarea și depunerea cererii de portare (formularul-tip aici) la una dintre reprezentanţele furnizorului de servicii (furnizorul acceptor) la care vrea să devină abonat. Solicitarea de portare poate fi depusă și prin mijloace de comunicare la distanță, în condițiile în care furnizorul acceptor are mijloacele necesare de a realiza la distanță verificările necesare pentru acceptarea cererii: dacă persoana care solicită portarea este titularul contractului sau reprezentantul legal al acestuia și dacă numărul pentru care se solicită portarea face obiectul contractului încheiat între abonat și furnizorul donor.

Durata portării: Portarea se finalizează în condiții normale în 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii. Dacă se dorește portarea la o dată ulterioară, aceasta nu poate fi mai mult de 25 de zile lucrătoare. Serviciul va fi întrerupt pentru maxim 3 sau 4 ore pentru ca furnizorii să poată opera portarea, timp în care nu vor putea fi date sau primite apeluri sau SMS-uri și nici nu se poate efectua trafic de internet.

Alocarea numărului provizoriu: În timpul procesului de portare, utilizatorul are opțiunea de a primi un număr de telefon provizoriu (temporar) de la furnizorul acceptor. Acest număr permite utilizatorului să utilizeze abonamentul de la noul furnizor de servicii până ce numărul lui actual este portat.

ANCOM a constatat, prin intermediul sesizărilor primite de la abonați, că în multe cazuri de neprocesare/anulare a portării, aceștia se aflau în situația indezirabilă de a rămâne cu două contracte, unul de la furnizorul donor (aferent numărului care urma să fie portat) și unul încheiat cu furnizorul acceptor (aferent numărului alocat temporar de acesta). ANCOM a reglementat ca, în cazul în care portarea nu se finalizează, furnizorul acceptor să ceară abonatului, în termen de 30 de zile de la ultima zi din intervalul de portare, acordul pentru continuarea relației contractuale prin intermediul numărului de telefon alocat provizoriu, în caz contrar contractul aferent acestui număr încetând de drept, fără niciun fel de formalități. În această situație utilizatorul trebuie să plătească contravaloarea serviciilor de comunicații electronice prestate prin intermediul numărului provizoriu până la data încetării contractului și să respecte condițiile de returnare a terminalelor puse la dispoziție de furnizorul acceptor.

Returnarea creditului neutilizat: Furnizorii la ale căror servicii se renunță (donori) returnează, la cerere, utilizatorilor care au plătit servicii în avans creditul rămas neutilizat. Dacă s-a precizat în contract, pentru returnarea creditului rămas neutilizat se poate percepe un tarif proporțional și adecvat în raport cu costurile reale suportate de furnizor pentru realizarea acestei operațiuni.

Acordarea de despăgubiri: Furnizorul acceptor acordă, la cerere, despăgubiri abonaților în următoarele situații: dacă activarea numărului s-a realizat după expirarea termenului de o zi lucrătoare de la data convenită pentru portare sau dacă serviciul de comunicații electronice a fost întrerupt, în timpul procesului de portare, mai mult de o zi lucrătoare. Furnizorul donor acordă, la cerere, despăgubiri abonaților în cazurile în care portarea s-a realizat fără acordul acestora.

Anularea portării: Utilizatorul poate depune o cerere de anulare a portării la furnizorul acceptor, cel mai târziu cu 24 de ore înainte de data convenită de acesta împreună cu operatorul pentru realizarea portării. Formularul tip poate fi obținut aici sau direct de la furnizor.

Informarea utilizatorilor

Utilizatorii au la dispoziție site-ul www.portabilitate.ro, unde pot afla dacă un număr de telefon a fost portat și rețeaua în care funcționează. Totodată, site-ul oferă detalii cu privire la pașii care trebuie urmați pentru a porta un număr de telefon, răspunsuri la întrebări care apar frecvent în situația portării numerelor, dar și sfaturi pentru a evita posibilele probleme care pot interveni pe parcursul procesului de portare.