Evenimente

Planul de management al spectrului de frecventa al buclei locale si subbuclei locale

 

Prin decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1098/2004 privind principiile si preconditiile ofertei de referinta pentru accesul neconditionat la bucla locala s-a înfiintat, în luna septembrie 2004 un grup de lucru care a stabilit conditiile de implementare pe bucla locala si subbucla locala a serviciilor de comunicatii electronice în banda larga.

 

La lucrarile grupului de lucru au fost invitati sa participe reprezentanti ai furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si ai furnizorilor de servicii publice de comunicatii electronice, reprezentanti ai producatorilor de echipamente de comunicatii electronice si reprezentanti ai unor institutii cu atributii în domeniul comunicatiilor electronice.