Comunicate de presă

Noi reguli pentru punerea pe piaţă a echipamentelor radio

24.11.2016

 

Īncepānd cu data de 22 noiembrie 2016 a intrat īn vigoare Hotărārea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor care transpune īn legislația romānească noile prevederi europene cu privire la punerea la dispoziţie pe piață a echipamentelor radio. Aceasta stabilește noi reguli pentru operatorii economici implicați īn lanțul de aprovizionare ori de distribuție al acestor echipamente, definind īntr-un mod mai clar obligațiile ce revin producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia, importatorului și distribuitorului.


Ce sunt echipamentele radio

Echipamentul radio este un produs electric sau electronic care emite şi/sau recepţionează intenţionat unde radio īn scopul efectuării comunicaţiilor radio şi/sau radiodeterminării ori un produs electric sau electronic care trebuie să fie completat cu un accesoriu, cum ar fi o antenă, astfel īncāt să emită şi/sau să recepţioneze intenţionat unde radio īn scopul efectuării comunicaţiilor radio şi/sau radiodeterminării. Īn această categorie se īncadrează, de exemplu, staţiile de radiocomunicaţii de orice tip, module ori părți dintr-un echipament ce emit īntr-o anumită bandă de frecvențe radio, routere wireless, precum şi receptoare de radiodifuziune şi televiziune sau echipamente de localizare a poziţiei geografice (GPS).

Prevederi ale noului cadru legislativ

Īn contextul evoluției tehnologice rapide, a fost nevoie de o adaptare legislativă care să asigure utilizarea eficientă a frecvențelor radio, interoperabilitatea cu alte echipamente radio prin intermediul rețelelor, precum și conectarea cu interfețe radio standardizate la nivel european.

Prin Hotărārea adoptată se stabilesc cerințele esențiale ce trebuie respectate de orice echipament radio produs, introdus pe piață sau pus la dispoziție pe piață, condițiile care trebuie respectate de către organismele ce efectuează evaluări a conformității produselor, precum și măsuri privind cadrul de supraveghere și control efectiv al pieței echipamentelor radio.

Suplimentar față de cerințele esențiale, noul cadru legislativ prevede norme cu privire la aplicarea marcajului CE, cerințe cu privire la identificarea trasabilității echipamentelor radio (de către cine au fost produse, cine le comercializează etc.).

Conform actului normativ, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) este desemnat ca autoritate națională de notificare responsabilă pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a acestora.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii (ANCOM) și Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sunt instituţiile care au responsabilitatea aplicării legislaţiei īn vigoare din domeniul echipamentelor radio și activităţilor de supraveghere și control a pieţei echipamentelor radio. Activitatea de supraveghere și control a ANCOM urmărește conformitatea echipamentelor radio introduse pe piață, puse la dispoziție pe piață sau īn funcțiune de către  utilizatori finali–persoane juridice, īn vreme ce ANPC desfășoară activitatea de supraveghere și control ce urmărește conformitatea echipamentelor radio aparținānd consumatorilor (utilizatori finali–persoane fizice).

Obligațiile operatorilor economici

Documentul legislativ clarifică obligațiile operatorilor economici – producător, reprezentant autorizat al acestuia, importator și distribuitor, dar și a utilizatorilor echipamentelor radio, precum şi a operatorilor stațiilor de radiocomunicații. Mai multe detalii despre obligațiile fiecărei categorii sunt disponibile aici.

Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor acestui act normativ se sancționează de către organismele abilitate cu amenzi cuprinse īntre 500 de lei și 50.000 de lei.

Scurt istoric legislativ

Hotărārea Guvernului nr. 740/2016 transpune īn legislația națională Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE, aplicabile fiind și principii ori norme din cadrul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei īn ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93. Hotărārea Guvernului nr. 740/2016 abrogă Hotărārea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015.