Comunicate de presă

„My ANCOM”: un nou pas spre digitalizarea activității de comunicare a Autorității în relația cu toți actorii vizați de activitatea sa

01.07.2024

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a adoptat decizia privind comunicarea documentelor între ANCOM și furnizorii de comunicații electronice, furnizorii de servicii poștale, precum și alte categorii de persoane prin intermediul aplicației „My ANCOM”. Noul serviciu dezvoltat de ANCOM pune la dispoziția fiecărui beneficiar un spațiu virtual privat care oferă garanții de securitate, reprezentând un pas important în digitalizarea activității Autorității. 

Decizia adoptată a fost transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare la data publicării.

Despre „My ANCOM”

Prin intermediul „My ANCOM”, Autoritatea va realiza comunicarea către diverse categorii de beneficiari a oricăror documente, inclusiv a solicitărilor de informații, deciziilor, proceselor-verbale de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, actelor de executare silită, răspunsurilor la diverse cereri ori petiții, informărilor, altor acte administrative. Astfel, fiecare beneficiar va putea accesa în platforma informatică în orice moment toate documentele emise de ANCOM și care privesc activitatea proprie, de la documentele privind licențele de utilizare a spectrului și până la titluri de creanță sau alte documente informative. Documentele încărcate vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani și vor asigura astfel utilizatorilor un istoric al relației acestora cu Autoritatea.

Totodată, în anumite cazuri specifice, aplicația va putea fi folosită și în sens invers, beneficiarii având posibilitatea de a transmite direct Autorității anumite documente și informații prin intermediul „My ANCOM”.

Comunicarea de documente prin intermediul serviciului va începe în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a deciziei.