Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
Comunicate de presă

Modificari ale procedurii de acordare a frecventelor radio

04.12.2019

ANCOM a lansat în consultare publică un proiect de decizie care propune modificarea prevederilor Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în sensul alinierii acestora la tendințele pieței, dar şi cu acte normative ce au vizat reducerea sarcinilor administrative ale furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice.

Odată cu creșterea gradului de utilizare a spectrului de frecvențe radio, resursă limitată, și în contextul dezvoltării tehnologice și a diversificării tipurilor de aplicații și sisteme care funcționează pe suport radio, este necesar să fie utilizate metode avansate ori principii inovative pentru a valorifica resursele de spectru radio.

Modificările propuse

Una dintre modificările propuse elimină obligativitatea aplicării ștampilei pe documentele transmise de solicitanți către ANCOM în cadrul procedurilor de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.

Pentru a avea o reprezentare actualizată a datelor privind solicitantul, au fost completate prevederile privind transmiterea certificatului constatator solicitat de ANCOM în cadrul procedurilor de acordare, prelungire a valabilității sau cesiune a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, clarificând astfel condiția de formă și conținutul acestuia.

În același timp, a fost clarificată prevederea privind încetarea dreptului de a utiliza frecvenţele radio în cazul dizolvării titularului în sensul corespondenței acesteia cu normele ce guvernează regimul societăților comerciale, în noua formulare fiind cuprinse toate cazurile de dizolvare.

Pentru a obține augmentarea eficienței utilizării spectrului de frecvențe radio, în vederea furnizării unor servicii de comunicații electronice de calitate superioară în beneficiul utilizatorilor finali, se propune ca unii titulari de drepturi individuale de utilizare din aceeași bandă să aibă acces în comun la spectrul radio alocat prin licențele deținute fără a li se pune la dispoziție resurse suplimentare de spectru de frecvențe radio. Măsura are în vedere un efect favorabil și pentru titularii de licențe, prin reducerea costurilor de instalare și de exploatare a rețelelor publice de comunicații electronice pe suport radio, asigurându-se astfel creșterea competitivității acestora.

Totodată, a fost eliminată prevederea privind comunicarea prin afișare la sediul sau domiciliul titularului, precum şi la sediul şi pe pagina de internet a ANCOM, a deciziei de încetare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Procesul de consultare publică

Proiectul Deciziei care propune modificarea prevederilor Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio poate fi consultat aici.

Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 10.12.2019, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.