Comunicate de presă

Modificări ale legislaţiei secundare care reglementează utilizarea resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice

13.05.2013

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a finalizat în cadrul Consiliului Consultativ două decizii referitoare la resursele de numerotaţie şi la resursele tehnice: o decizie privind modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii şi o decizie privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS.

Modificările şi completările vizează Planul Naţional de Numerotaţie (PNN), procedura de solicitare şi emitere a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie, respectiv procedura de alocare şi utilizare a unor resurse tehnice de numerotaţie, precum şi condiţiile de utilizare a numerelor naţionale scurte de forma 19vx(y) sau 118(xyz).
Referitor la PNN, a fost reglementată situaţia numerelor naţionale scurte interne, destinate furnizării serviciilor interne de reţea (ca de exemplu relaţii cu clienţii) şi serviciilor cu valoare adăugată, numere ce au forma 12vx(y), 13vx(y), 14vx(y), 15vx(y), 17vx(y), 18vx(y), 83vx(y), 84vx(y), 88vx, 96vx(y) – 99vx(y). De asemenea, ca urmare a dezvoltării serviciilor de comunicaţii electronice la puncte mobile, ANCOM deschide un nou domeniu de numerotaţie pentru servicii mobile, astfel că numerele ce încep cu 06 vor putea fi în viitor alocate furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile.
Odată cu intrarea în vigoare a noii decizii agreate cu industria, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor avea şi ei posibilitatea de a li se aloca şi de a utiliza numere geografice, numere independente de locaţie sau numere nongeografice pentru servicii furnizate la puncte mobile. Un furnizor de reţele ar putea fi interesat de aceste numere pentru a le transfera mai departe furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pe care îi găzduieşte în reţeaua sa, inclusiv unor operatori mobili virtuali. Astfel, decizia, în acord cu noul cadru legislativ din domeniul comunicaţiilor electronice, deschide posibilitatea transferului direct al unor resurse de numerotaţie alocate unui titular de licenţă către un furnizor de servicii de comunicaţii electronice, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de solicitare şi emitere a unei noi licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie de la ANCOM. De asemenea, pe baza experienţei acumulate, Autoritatea a introdus în decizie şi o serie de măsuri menite să simplifice procedura de acordare a unei licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie şi a extins termenul de activare a resurselor de numerotaţie alocate de la 6 luni la 12 luni, pentru a asigura un interval de timp suficient în vederea negocierii şi încheierii acordurilor de interconectare.
Autoritatea a extins, de asemenea, tipurile de servicii care pot fi furnizate prin intermediul numerelor de forma 19vx sau 19vxy, prin includerea unei noi categorii de servicii – servicii de interes general, cu diferenţierea tarifului care poate fi aplicat de către furnizori în funcţie de subdomeniile folosite.
ANCOM reglementează pentru prima dată utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS stabilind prin decizie o serie de resurse de numerotaţie utilizate pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată şi a serviciilor specifice de reţea. Furnizarea serviciilor cu acces exclusiv prin SMS/MMS se va face prin intermediul unor coduri speciale al căror format va fi stabilit de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi de către reprezentanţii ANCOM prin intermediul unui Cod de conduită în şapte luni de la intrarea în vigoare a deciziei.
Prin această decizie se urmăreşte asigurarea cadrului legal pentru o mai bună informare a utilizatorilor finali, în special în ceea ce priveşte tarifele precum şi utilizarea armonizată a numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMSpentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată după expirarea unui termen de tranziţie de 3 ani de la intrarea în vigoare a deciziei.
Deciziile privind numerotaţia vor fi transmise spre publicare în Monitorul Oficial al României.